Spolu to zvládneme – nenecháme vás v tom…

Všetky firmy, pracovníkov a ich rodiny zasiahli aktuálne opatrenia na zamedzenie šírenia Covid-19. Všade sú cítiť výpadky v predaji produktov, materiálov, v službách a v stavebných činnostiach.

Firmy a podnikatelia, ktorých podnikanie bolo najviac zasiahnuté opatreniami spojenými s nákazou Covid-19, môžu využiť podporu v podobe bezplatnej*, alebo zvýhodnenej inzercie a monitoringu stavebných projektov a zákaziek.

Kto rýchlo pomáha – dva krát pomáha  #nenechamevasvtom

Vyčlenili sme na podporu hospodárstva a firiem reklamný priestor a monitoring stavebných projektov a zákaziek v celkovej hodnote:

Veríme, že každá kríza raz skončí  #spolutozvladneme

Ponuka je určená firmám, výrobcom, predajcom, dodávateľom produktov a materiálov, projektantom, poskytovateľom služieb, stavebným a montážnym spoločnostiam, ktorých podnikanie bolo vplyvom šírenia korona-virusu najviac zasiahnuté.

Reklamný priestor a prístupy budeme ponúkať individuálne s ohľadom na potreby jednotlivých firiem.

Pre mnoho firiem a podnikateľov sa aktuálne korona-virusová kríza podpíše, či už tým, že im klesnú tržby, alebo že budú musieť aj napriek poklesu príjmov naďalej platiť svoje fixné náklady. Preto ich chceme podporiť v opätovnom naštartovaní ich biznisu.

Forma pomoci

Pomoc budeme ponúkať individuálne s ohľadom na potreby jednotlivých firiem.

Celkovo sme vyčlenili pomoc v hodnote 200.000 €,
a to:

  • 100.000 € forbi (www.forbi.sk) v podobe bezplatnej*, alebo zvýhodnenej inzercie
    V rámci ponuky a podpory firiem sú najmä:reklamné bannery, PR články, natívna reklama, katalóg produktov a katalóg firiem
  • 100.000 € zisk.eu (www.zisk.eu) v podobe zvýhodnených podmienok, alebo bezplatného* navýšenia prístupu do monitoringu stavebných projektov a zákaziek
    V rámci ponuky a podpory firiem sú najmä: bezplatný* prístup, navýšenie kreditov, alebo zvýhodnený monitoring stavebných projektov a zákaziek.

* pod pojmom bezplatné rozumieme napríklad účtované symbolické 1€ z dôvodu zjednodušenia účtovania

Pre koho je pomoc určená

Ponuka je určená firmám, výrobcom, predajcom, dodávateľom produktov a materiálov, projektantom, poskytovateľom služieb, stavebným a montážnym spoločnostiam, ktorých podnikanie bolo vplyvom šírenia korona-virusu najviac zasiahnuté.

Ako môžem pomoc čerpať

Formu čerpania sme sa rozhodli dať firmám, významnú zľavu na zakúpený reklamný priestor či inú podobu, ktorá však bude v súlade s platnou legislatívou. Pre čerpanie pomoci bude existovať aj jednoduchý postup.

Kedy môžem pomoc čerpať

Čerpať môžu túto pomoc firmy ihneď a zatiaľ predpokladáme jej čerpanie do 31.8.2020.
Pre niektoré firmy bude dáva zmysel začať promovať svoje produkty a služby ihneď, niektoré firmy budú potrebovať pomoc až po skončení zavedených opatrení. Reklamný priestor teda budeme ponúkať individuálne a budeme rozhodovať o jeho poskytnutí s ohľadom na potreby jednotlivých firiem a naše možnosti.