Ak premýšľate nad stavbou nízkoenergetického domu, musíte vyriešiť aj problém jeho vykurovania. Ako optimálne riešenie sa vám na tomto mieste ponúka systém stavieb hypokaustových krbov. 

Hypokaustový krb

Hypokaustový krb

Hypokastový krb je systém s uzavretým teplovzdušným obehom, bez vetracích mriežok.Ohrievaný vzduch tak neprúdi otvormi do miestnosti, ale zostáva cirkulovať v systéme dutých kanálov, pričom ohrieva steny pece. Až tie následne vyžarujú teplo sálaním do miestnosti. Zatiaľ čo vnútri systému dosahujú teploty až 350°C, je plášť hypokaustového krbu zhotovený z platní liateho šamotu alebo z keramických kachlíc a teplota jej povrchu dosahuje maximálne 50°C.  

hypokaustova pec

 Vďaka vysokým vnútorným teplotám a využitiu fyzikálnej vlastnosti vzduchu, ktorý po ohriatí stúpa prirodzene nahor, sú v tomto systéme rovnomerne ohrievané všetky plochy bez potreby cudzej energie. Pri dostatočnej veľkej stavbe dokáže tento systém vykurovať nielen viac miestností, ale pohodlne aj 2 poschodia. Okrem toho, že teplo hypokaustových krbov je veľmi zdravé, pretože pri ohrievaní vzduchu v miestnosti nedochádza k víreniu prachu a ani k jeho nadmernému vysušovaniu, má ich systém i ďalšie prednosti. Umožňuje totiž stavbu členitých, tvarovo zaujímavých, originálnych hypokaustových krbov. Spaľovanie v hypokaustových krboch dosahuje veľmi vysokú účinnosť. Pokiaľ sa v nich spaľuje len suché drevo, zostáva po ňom iba minimálne množstvo popola, preto je aj ich údržba veľmi jednoduchá. Ak kachliar pec dobre navrhne a postaví, stačí čistiť rošt a vynášať popol približne raz za týždeň. V porovnaní s pecami sálavými sa hypokaustová pec, v závislosti od hrúbky materiálu jej stien, veľmi rýchlo nahreje, ale teplo neakumuluje, v následku čoho aj rýchlejšie vychladne. Pre dosiahnutie porovnateľnej tepelnej pohody má oproti nej aj o čosi vyššiu spotrebu paliva.