Ako optimálny doplnok systému ponúka spoločnosť Xella Slovensko pre svoje vápenno-pieskové tvárnice Silka lepiacu maltu Silka. Inovatívny výskum túto maltu neustále zdokonaľuje tak, aby ju bolo možné ľahko a spoľahlivo spracovávať s vápenno-pieskovými tvárnicami Silka.

Tenkovrstvová lepiaca malta Silka má vysokú pevnosť v tlaku i ťahu a je vhodná na murovanie v interiéri aj exteriéri.

Vďaka vysokej pevnosti spojov vytvára trvanlivé spojenie tvárnic Silka a zvyšuje tak bezpečnosť realizácie muriva. Tenkovrstvové murovanie znižuje spotrebu murovacie malty a zaisťuje minimum zabudovanej vlhkosti v stavbe. Na murovanie pomocou tejto malty vám vystačí Ytong miešadlo zapojené do elektrickej vŕtačky, nádoba na rozmiešanie malty s vodou a murárska lyžica vhodnej šírky.

Jednoduché spracovanie murovacej malty Silka

Murovacia malta sa postupne vsype do 6 litrov čistej vody a premieša stavebným miešadlom tak, aby vznikla vláčna hmota pastovitej konzistencie bez hrudiek. Takto spracovanú zmes nechajte odstáť min. 5 minút a znovu dôkladne premiešajte. V prípade potreby je možné maltu rozriediť 1–2 dcl vody. Malta má správnu konzistenciu, keď zachováva drážky vzniknuté nanášaním ozubenou lyžicou.

Čerstvú maltu spracujte za normálnych teplôt v priebehu cca 4 hodiny. Lepiacu maltu nanášajte celoplošne v rovnomernej vrstve Silka murárskou lyžicou na vodorovné, pri hladkých tvárniciach Silka aj na zvislé škáry. Do malty položenej tvárnice potom stačí doklepať gumovou paličkou tak, aby škáry mali rovnakú hrúbku 1–3 mm. Poloha tvárnic sa dá upravovať do 5 minút.

Zdroj: Xella Slovensko

V prechodnom období do malty Silka nič nepridávajte, ale použite Ytong/Silka murovaciu maltu zimnú.Táto malta s označením Ytong FIXwinter X102 je ideálna na tenkovrstvové murovanie tvárnic Ytong a Silka a ostatných pórobetónových a vápenno-pieskových murovacích prvkov v období, keď sa teplota pri spracovaní pohybuje v rozsahu 0 °C až 10 °C.