Jeden z najväčších riečnych dopravných projektov v Európskej únii – modernizácia vodného diela Gabčíkovo – prebieha už piaty rok. Divízia 8 spoločnosti Metrostav aktuálne pracuje na odstránení závažnej statickej poruchy, ktorá bola zistená dodatočne, počas modernizácie a inovácie ľavej komory. K odovzdaniu diela sa pristúpi až po ukončení prvých dvoch etáp statických sanácií a úspešnom uvedení ľavej komory do prevádzky.

Rok 2019: Rýchly štart

Vodné dielo Gabčíkovo čakala v roku 2019 prvá veľká obnova od spustenia prevádzky, teda od roku 1992. Víťazom tendra na generálneho dodávateľa stavebných prác v medzinárodnom verejnom obstarávaní sa stala spoločnosť Metrostav, a. s. Súbežne s prípravou projektovej dokumentácie sa v obmedzenom rozsahu začali búracie práce a demontáže oceľových konštrukcií pravej plavebnej komory. Divízia 3 spoločnosti Metrostav so špecializáciou na oceľové konštrukcie naplno pracovala aj na výrobe obrovských oceľových vrát plavebných komôr.

Zdroj: Metrostav

Rok 2020: Pandémia a iné výzvy

Začiatok roka 2020 poznačila neistota súvisiaca s vypuknutím pandémie covidu-19. Okrem pandémie pracovníci Metrostavu čelili aj logistickej výzve, ktorou bol transport nových dolných vrát z českej výrobnej haly na Slovensko. Presun veľkorozmerných dielov si vyžadoval starostlivú prípravu. „Nazdávam sa, že išlo o operáciu, akú naša spoločnosť, a pravdepodobne ani celá krajina, doteraz nezažila,“ hovorí Radek Liška, projektový manažér spoločnosti Metrostav. Komponenty dorazili na stavbu včas a pracovníci ihneď začali s ich montážou.

Koniec roka so sebou priniesol ďalšie výzvy. Českí pracovníci nemohli z dôvodu núdzových stavov prekročiť hranice, čo spôsobilo omeškanie na niektorých konštrukciách. Najproblematickejší faktor z hľadiska dodržania postupových termínov bol neočakávaný fyzický stav niektorých zabudovaných konštrukcií, ktorý bol zistený až počas stavebných prác.

Naopak, povzbudzujúcim úspechom v závere roka je úspešné nasadenie dolných vrát pravej komory do ložísk a ich zatvorenie. „Dolné vráta sa podarilo nasadiť vo vynikajúcich toleranciách, doslova s milimetrovými rozdielmi,“ konštatuje Radek Liška.

Rok 2021: Pravá plavebná komora úspešne dokončená

Divízia 8 spoločnosti Metrostav v priebehu roka kompletne dokončila a otestovala pravú plavebnú komoru. „Najvýznamnejším momentom pre nás ako realizačnú firmu bolo prvé zaplavenie komory, počas ktorého sa preukázali funkčnosť a tesnosť konštrukcií,“ spomína Radek Liška. V poslednej fáze procesu uvádzania do prevádzky sa ešte optimalizoval riadiaci systém.

Prvé zaplavenie pravej plavebnej komory, ktoré preukázalo funkčnosť a tesnosť konštrukcií, patrilo k najvýznamnejším momentom.
Prvé zaplavenie pravej plavebnej komory, ktoré preukázalo funkčnosť a tesnosť konštrukcií, patrilo k najvýznamnejším momentom. | Zdroj: Metrostav

Rok 2022: Ďalšia nepredvídaná skúška

Po úspešnom spustení riadnej prevádzky pravej plavebnej komory sa práce presunuli na ľavú komoru. Navzdory spomínaným problémom nestrácali pracovníci divízie 8 optimizmus a verili, že sa im hotové dielo podarí odovzdať v dohodnutom termíne. „Zužitkované skúsenosti z obnovy pravej komory výrazne uľahčili prácu na ľavej plavebnej komore,“ hovorí Radek Liška.

Podrobný prieskum konštrukcií ľavej komory však odhalil, že v rámci hydraulického systému plnenia a vyprázdňovania sa vyskytli významné statické poruchy, ktoré je nevyhnutné odstrániť pred uvedením diela do prevádzky.

Zdroj: Metrostav

Rok 2023: Ide sa do finále

Všetky obnovované konštrukcie ľavej plavebnej komory sú hotové a pripravené na funkčné skúšky. Najskôr je však nevyhnutné dokončiť podzemnú sanáciu tých častí kanálu, kde sa našli statické poruchy. Momentálne sa začala výroba oceľovej vložky, ktorá kanál vystuží. „Aj keď nás posunutie termínu odovzdania všetkých veľmi mrzí, bez riadnej sanácie statických porúch sa z hľadiska zaistenia bezpečnosti celého diela nemôžeme posunúť ďalej,“ vysvetľuje Radek Liška.