Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) zhodnotil štúdiu uskutočniteľnosti obnovy a rozvoja kúpeľov, ktorú mu predložil väčšinový akcionár kúpeľov, štátna akciovka MH Manažment, vo februári tohto roka.

MH Manažment plánuje financovať projekt z vlastných zdrojov v kombinácii s úverom. Analýzu investičného projektu ÚHP zverejnil 16. marca a na ministerstve hospodárstva, kam patrí MH Manažment, majú o čom rozmýšľať.

Útvar z rezortu financií odporučil overiť alternatívny scenár prevádzky kúpeľov súkromným partnerom a predložiť aktualizovanú štúdiu pred vyhlásením verejného obstarávania.

V hodnotení štúdie od Inštitútu hospodárskych analýz uviedol, že kúpele, ktoré prevádzkuje súkromný sektor, dosahujú v priemere vyšší zisk na ošetrovací deň ako verejne vlastnené kúpele. Jeho výpočet vychádzal z údajov o kúpeľoch z Národného centra zdravotníckych informácií. S projektom Obnova a rozvoj Kúpeľov Sliač zvíťazila v súťaži roku 2022 bratislavská spoločnosť BETWEEN.

O postupe rozhodne vedenie ministerstva hospodárstva

Vízia ministerstva o rozvoji a obnove Kúpeľov Sliač má finančný objem 204,5 mil. eur a kapacitu 1 100 až 1 200 lôžok. Manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti Andrea Devánová pre ASB uviedla, že sa oboznamujú so stanoviskom ÚHP.

„Čaká nás diskusia s najvyššími predstaviteľmi Ministerstva hospodárstva SR, v rámci ktorej sa dohodneme na ďalšom postupe. Teší nás však, že ÚHP potvrdil opodstatnenosť rekonštrukcie Kúpeľov Sliač a zachovania kúpeľnej liečby,“ konštatovala.

Kúpele Sliač, návrh
Kúpele Sliač, návrh | Zdroj: BETWEEN

Lepšia obnova ako predaj za 24 miliónov eur

Investor MH Manažment preferoval prvé dve etapy projektu (A +B) z troch (A,B,C) za 109, 5 mil. eur so zvýšením počtu lôžok z 376 na takmer 900. Dostal však odporúčanie, aby pokračoval v príprave prvej etapy (A) preferovaného variantu s obnovou 254 lôžok a predpokladanými nákladmi 60 mil. eur, a odporúčania pred prípravou ďalších etáp.

Obnova kúpeľov ako liečebného zariadenia prinesie podľa ÚHP väčšiu hodnotu ako ich odpredaj za relatívne nízku cenu – cca 24 mil. eur podľa znaleckého posudku z roku 2022. Štát by takto stratil možnosť zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre verejnosť v ucelenom areáli.

Radšej obnova LD Palace ako výstavba nových budov

Útvar sa sústredil aj na zreálnenie dopytu a zistil, že v preferovanom variante je lôžková kapacita nadhodnotená o 234 lôžok (35 %). Počet plánovaných lôžok v preferovanom variante (898) môže prevýšiť dopyt po službách kúpeľov, ktoré nemusia dosiahnuť optimálnu obsadenosť 70 %. Návratnosť projektu je podľa ÚHP možné zabezpečiť realizáciou odporúčaného variantu s kapacitou 664 lôžok.

Náklady v preferovanom variante projektu sa môžu znížiť minimálne o 3,2 mil. eur, keď sa kapacity nového kúpaliska a parkovacieho domu prispôsobia zníženej kapacite lôžok.

ÚHP nepodporil ani výstavbu nových ubytovacích kapacít, čo mal byť jeden z pilierov rozvoja kúpeľov. „Potreba výstavby nových ubytovacích kapacít nebola preukázaná. Obnova Liečebného domu Palace namiesto výstavby nových budov prinesie väčšiu spoločenskú hodnotu,“ uvádza ÚHP.