Primátor Matúš Vallo a minister dopravy Andrej Doležal podpísali vo štvrtok 2. marca zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Informoval o tom magistrát.

Ide o oprávnené výdavky v celkovej hodnote 86 miliónov eur. Všetky práce realizované na pokračovaní električkovej trate v mestskej časti Petržalka do konca roka 2023 budú financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Na projekt bude využitý systém fázovania. Zvyšné práce, v ktorých bude zhotoviteľ pokračovať v roku 2024, budú financované z nového programového obdobia.

Z týchto európskych zdrojov si mesto refinancuje doposiaľ zaplatené faktúry zhotoviteľovi, a bude financovať tie nasledujúce, ktoré sa budú vzťahovať na práce realizované do konca roka 2023.

Financie z eurofondov z tohto programového obdobia, ktoré sa v tomto roku nevyužijú na Petržalskú električku, môžu byť použité na ďalšie dopravné projekty v Bratislave, ktoré sú aj s Dopravným podnikom pripravené. Ide napríklad o modernizáciu elektrických meniarní pre električky a trolejbusy alebo opravu časti koľajníc a nástupísk na Vajnorskej radiále.

Mesto zároveň ďalej rokuje so zhotoviteľom o upravenom harmonograme, ktorý bude podkladom pre sledovanie postupu výstavby. Postup prác má byť predpokladom na to, aby sa doprava po trati mohla začať v predstihu počas roka 2024, ešte pred samotným ukončením stavby.

Rokovanie o aktualizovanom harmonograme výstavby trvajú už dlho. Koncom januára 2023 hovorkyňa Dagmar Schmucková uviedla, že mesto je v záverečnej fáze rokovania o novom revidovanom harmonogramu. Primátor Vallo však už začiatkom augusta 2022 povedal, že aktualizovaný harmonogram prác na trati bude známy v septembri 2022.

Aktuálne práce v rámci 2. etapy električkovej trate v Bratislave-Petržalke:

  • úprava podložia systémom kladenia geodosky, budovanie násypov.
  • Intenzívne práce budú prebiehať v súvislosti s odstraňovaním násypu pôvodnej komunikácie a premostenia Chorvátskeho ramena na Rusovskej ceste
  • Práce  na moste pri Pápežskej lúke, armovanie a betonáž podpier
  • Na ďalšom moste pri Technopole sa začína hĺbkové zakladanie, ktoré tvoria veľkopriemerové pilóty. Tie sa budú robiť špeciálnou veľkou vŕtacou súpravou.
  • V krátkom čase sa tiež začnú práce na stavebnej častí meniarní, ktoré budú slúžiť na napájanie trolejových vedení elektrickým prúdom.
  • Dôležitou súčasťou prác sú prekládky inžinierskych sietí – plyn, elektrina, rôzne prípojky, vedenie optických káblov a pod.
Výstavba električky v Petržalke.
Výstavba električky v Petržalke. | Zdroj: Miro Pochyba

Električková trať Bosákova ulica – Janíkov dvor

Lokalita: Bratislava-Petržalka
Investor: mesto Bratislava
Dĺžka trasy: 3,9 kilometra
Výška investície: 74,58 milióna eur bez DPH
Zhotoviteľ: Združenia NS MHD Petržalka (ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA a ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.)
Realizácia: 11/2021 – 2024