Európska komisia vypísala už tretí ročník súťaže o ceny NEBu. Súťaže sa môžu zúčastniť  jednotlivci, tímy i organizácie zo všetkých krajín EU. V ročníku 2023 je okruh potenciálnych účastníkov rozšírený o krajiny západného Balkánu.

Súťaž o ceny Nového európskeho Bauhausu 2023 nie je určená len pre architektov a architektky. Možno do nej prihlásiť zrealizované projekty ako aj projekty v oblasti vzdelávania alebo inšpiratívne idey mladých tvorcov a tvorkýň, ktoré napĺňajú tieto tri piliere Nového európskeho Bauhausu:

  • udržateľnosť,
  • inkluzívnosť,
  • estetika a kvalitná skúsenosť pre ľudí.

Súťažiaci môžu svoj projekt či nápad prihlásiť do jednej z týchto 4 kategórií :

  • obnovenie spojenia s prírodou,
  • znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti,
  • uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú,
  • potreba dlhodobého myšlienkového prístupu v priemyselnom ekosystéme zohľadňujúceho životný cyklus.

V každej zo štyroch kategórií budú udelené tri ceny poroty a tiež tri ceny verejnosti. Spolu 15 cien, každá vo výške 30-tisíc eur pre dokončené projekty alebo pre projekty v oblasti vzdelávania a vo výške 15-tisíc eur pre nezrealizované koncepty mladých tvorcov do 30 rokov.

Termín podania projektov do súťaže je 31.januára 2023 (do 19:00).