Najnižšia dostupnosť logistických nehnuteľností panuje v západnom Slovensku, ďalším kritickým regiónom je Bratislava a okolie

Logistické nehnuteľnosti sú takmer úplne obsadené nielen v Európe, ale aj u nás. Najkritickejšia situácia je na západnom Slovensku a tiež v regióne hlavného mesta Bratislavy. Ak by sa potenciálny nájomca chcel poobzerať po nových priestoroch narazí na nedostatočný počet nehnuteľností v tomto segmente.

Spoločnosť Cushman & Wakefield pozoruje v oblasti industriálnych nehnuteľností, kam sa riadia logistické centrá, priemyselné budovy, priemyselné parky, závody či výrobné haly, značný pokles miery neobsadenosti. V západnom Slovensku skončila v treťom kvartáli tohto roka na úrovni 1,87 percenta, región Bratislavy vykázal 2,24 percenta a celkový priemer za celú krajinu je 3,15 percenta. V dôsledku toho, sa miera neobsadenosti na Slovensku medzikvartálne znížila o viac ako dva percentuálne body. To znamená, že trhové cykly sa presunuli z trhu nájomcov na trh developerov.

Prieskum realitno-poradenskej spoločnosti CBRE sledoval situáciu v rámci Európy a zistil, že tam prevláda podobný stav. Ponuka voľných logistických nehnuteľností dosiahla svoje nové minimum. Priemerná miera neobsadenosti sa aktuálne pohybuje tesne pod 2,3 percenta. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles celkom až o polovicu. Rovnaký vývoj na trhu eviduje CBRE aj v rámci Slovenska.

Vzhľadom na tieto fakty ostali mnohé požiadavky nájomcov nesplnené. Aktéri na realitnom trhu pritom považujú sektor industriálnych a logistických nehnuteľností za ten s najvyššou likviditou, keďže dopyt po týchto priestoroch je stabilný a veľký.