V súčasnosti pracuje v závode 500 pracovníkov v dvoch zmenách, po rozšírení bude v celom závode pracovať v dvoch zmenách o 100 pracovníkov viac.

Spoločnosť GU Slovensko plánuje v priemyselnom parku Nitra – Sever v katastri obce Dražovce vybudovať prístavbu výrobného areálu zameraného na ľahkú strojársku výrobu.

Vo svojich rozšírených priestoroch plánuje spoločnosť kompletovať kovania pre okná a dvere z dovezených komponentov, ako aj výrobu posuvných dverí a karuselov.

Ako vyplýva zo zámeru predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), hala bude mať výrobnú plochu takmer 3 100 metrov štvorcových, skladové priestory viac ako 4 200 metrov štvorcových. Zámerom je aj rozšíriť parkovisko o 51 parkovacích miest.

NOVÁ VÝROBNO-SKLADOVÁ HALA

Nová výrobno-skladová hala bude mať rozmery 138,6 x 84,85 metra a na jaj výstavbu budú potrebné s tým súvisiace úpravy vnútroareálovej komunikácie, rozšírenie inžinierskych sietí a trafostanice.

Celkový priestor haly je rozdelený na výrobnú a skladovú časť a sociálno-administratívny vstavok. Hala bude založená na pilótach, objekt je charakteristický železobetónovým nosným systémom, kovovými fasádnymi plochami v kombinácii s presklenými plochami.

POZITÍVNE VPLYVY PRÍSTAVBY

V súčasnosti pracuje v závode 500 pracovníkov v dvoch zmenách, po rozšírení bude v celom závode pracovať v dvoch zmenách o 100 pracovníkov viac. Počas výstavby navyše dôjde ku vzniku dočasných pracovných miest v stavebníctve a trvalých pracovných miest v administratíve a vo výrobe.

Pozitívne vplyvy prístavby novej výrobnej haly sa budú prejavovať najmä v obci Lužianky, ale aj v Nitre zvýšením zamestnanosti v regióne. Nepriamo však bude činnosť pozitívne vplývať i na okolité obce.

Nemecká spoločnosti Gretsch-Unitas, ktorá je zameraná na ľahkú strojárenskú výrobu, je už viac ako 100 rokov jedným z popredných predajcov okennej a dverovej techniky, automatických dverových systémov manažmentu budov.