V súčasnosti, keď nielen v dôsledku geopolitickej situácie, rastie inflácia dvojciferným tempom, význam investícií do nehnuteľností ešte viac vzrástol

Dá sa očakávať, že pod vplyvom tlakov dôjde k preceneniu trhu. Pre investorov to môže znamenať aj príležitosť zachytiť správny okamih pri niektorých investíciách ešte pred nárastom ich hodnoty. Z interného prieskumu Crowdberry, ktorý spoločnosť realizovala v úvode tohto roka, vyplýva, že nehnuteľnosti sú stále obľúbený investičný nástroj, ktorý vyhľadáva viac ako 50 percent investorov.

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu je podľa nej možné očakávať, že realitný segment bude investorov priťahovať stále viac. Nehnuteľnosti však len málokedy ponúkajú výnosy presahujúce desať percent, túto úroveň dosiahnu zvyčajne iba developeri alebo veľké inštitucionálne fondy.

Investície v úvode projektu

Dnes je možné investovať už v počiatočných fázach výstavby projektov do akvizícií pozemkov alebo účelových spoločností, teda ešte pred začatím samotnej výstavby. „Investície do developmentu majú zmysel najmä z dlhodobého hľadiska, keď sa vytvára hodnota v čase, a takáto investícia funguje ako zaujímavá ochrana kapitálu. Včasným vstupom do projektu získava investor navyše možnosť podieľať sa na výnosoch, ktoré môžu prevyšovať bežnú mieru,“ hovorí investičný manažér Crowdberry Jan Rovný. Podobne to bolo v prípade investícií do developerských projektov spoločnosti KLM, na ktorých sa investori priamo podieľali.