Ešte pred niekoľkými rokmi bol BIM (Building Information Model) a digitalizácia vo všeobecnosti, v stavebníctve ako sci-fi. Dnes je BIM uprednostňovaná metóda, ktorá minimalizuje chyby v projekte, celý proces urýchľuje a šetrí náklady.

Na českom trhu túto inovatívnu technológiu využíva aj spoločnosť Ruukki, dodávateľ oceľových stavebných produktov a služieb pre fasádne systémy ekologicky udržateľných budov. Má na to mnoho praktických dôvodov.

BIM a virtuálna realita – nenahraditeľná dvojica

„Vďaka BIM developer získava komplexný obraz o stavebnom projekte a zákazníci, projektanti či architekti zase rýchly prístup ku všetkým informáciám, ak potrebujú vedieť, čo spoločnosť Ruukki v projekte dodáva,” hovorí Mattias Hägerlund, oblastný manažér predaja spoločnosti Ruukki.

Projekt pritom nemusí zostať len ako model v počítači. V súčasnosti sa dá BIM prepojiť s virtuálnou realitou. Všetci zúčastnení tak môžu vidieť realistickú podobu stavby skôr, než sa kopne do zeme. Vďaka tomu je možné eliminovať prípadné nedostatky alebo urobiť akékoľvek zmeny bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo termín, kvalitu či finančné výdaje spojené s projektom.

S BIM a virtuálnou realitou sa nositeľ 3D okuliarov stáva bežným užívateľom budovy a dokáže detekovať aj funkčné prekážky, ktoré by sa len v technickom výkrese nemuseli ukázať.

Výhody vo všetkých smeroch

BIM je digitalizovaný súbor, ktorý obsahuje všetky informácie týkajúce sa procesu stavby, následného životného cyklu budovy aj prípadnej demolácie a recyklácie materiálov. Zjednodušene si to môžete predstaviť ako veľmi inteligentný, informáciami nabitý 3D model.

Zdroj: Ruukki Slovakia

Ak si zákazník praje v projekte urobiť nejakú zmenu, okamžite sa dozvie nielen to, ako bude výsledná stavba vyzerať, ale aj ako to ovplyvní ďalšie nadväzujúce materiály a procesy. Dáta sa ani po dokončení projektu nikam nestratia, a tak je následná správa budovy oveľa jednoduchšia.

Ak je napríklad potrebná oprava alebo servis fasády, BIM poskytne informácie o jej presnej špecifikácii – o materiáli, farbe, povrchovej úprave, rozmere, nadväznosti na ďalšie konštrukcie a podobne.

Tým dochádza k výraznej úspore času, ľudských a finančných zdrojov.

Vďaka presným dátam môžu spoločnosti, ktoré vyrábajú stavebné produkty, efektívne plánovať výrobu a distribúciu. Dodávky na stavbu sú predvídateľné a informácie generované systémom zároveň ukazujú, na aké miesta a ako majú byť produkty inštalované. Hlavne v mestskej zástavbe nie je priestor na uskladnenie veľkého množstva materiálov, preto tento typ inštrukcií výrazne zefektívni celý proces.

Zdroj: Ruukki Slovakia

Nečudo, že pribúdajú firmy, ktoré s BIM pracujú. A prispieva k tomu aj aktuálna legislatíva, ktorá stanovuje, aby sa všetky nadlimitné verejné zákazky od roku 2022 spracovávali práve pomocou BIM.

Plánujete nejaký projekt a je pre vás kľúčová efektivita? Kontaktujte Ruukki, experta na BIM a fasádne systémy. Alebo sa na ich produkty ako modely BIM v 3D môžete rovno pozrieť.

Všetky produkty Ruukki sú totiž dostupné na platforme ProdLib, ktorá ich sprístupňuje pre návrhové programy AutoCad, Autodesk Revit, Archicad a Tekla. Knižnice obsahujú všetky potrebné informácie na jednom mieste, a tak môžete pokojne tvoriť svoju stavbu budúcnosti už dnes.