1. novembra 2021 – Prísnejšie požiadavky na výstavbu nových domov platia už takmer
  rok. Cieľom legislatívnej úpravy bolo znížiť spotrebu energie a byť čo najšetrnejší k
  životnému prostrediu. Jedným zo spôsobov, ako dodržať tieto pravidlá stavebnej
  legislatívy a ušetriť značné finančné náklady, je zabezpečiť čo najlepšiu izoláciu budovy.
  Okrem toho možno úniku tepla zabrániť aj ekologickým spôsobom – použitím minerálnej
  izolácie z obnoviteľných zdrojov.
  Stavba nového domu podľa týchto energetických pravidiel kladie na staviteľa vyššie nároky.
  Spolu s architektom, projektantom a energetickým špecialistom musí zvážiť všetky aspekty
  predpisov a optimalizovať niekoľko premenných. Veľký vplyv má typ pozemku. Ideálne je, ak
  umožňuje orientáciu zasklených plôch na juh, juhozápad alebo juhovýchod. Zároveň by tieto
  plochy nemali byť tienené budovami, zeleňou alebo terénom. Nová budova by mala mať
  kompaktný tvar. Členitý bungalov bude vždy menej úsporný než jednoduchý kváder (pokojne
  aj so šikmou strechou). Dôležité je vhodné usporiadanie z hľadiska tepelných zón, t. j. obytné
  zóny na slnečnej strane, technické a komunikačné priestory na severe. Dobre izolovaný plášť
  budovy s optimalizovanými tepelnými mostmi môže výrazne znížiť spotrebu domu. Okná s
  trojitým zasklením sú štandardom. Dom by mal byť vzduchotesný, čo sa overuje pomocou
  tzv. Blower door testu. Ak niektorý z uvedených aspektov nie je ideálny (napr. pozemok s
  jedinečným výhľadom na sever), energetickú náročnosť budovy možno zlepšiť použitím
  riadeného vetrania s rekuperáciou tepla, ekologickejším zdrojom tepla a prípadne využitím
  obnoviteľných zdrojov energie. Hoci sa tieto podmienky môžu na prvý pohľad zdať príliš
  zložité, z dlhodobého hľadiska sa majiteľom a obyvateľom domu oplatia vo forme výrazných
  finančných úspor na účtoch za energie.
  Správna izolácia – kľúč k úsporám energie a útulnému prostrediu
  Z ekonomického hľadiska a z hľadiska dostupnosti sa ako najúčinnejšie opatrenie javí kvalitná
  izolácia obvodového plášťa budovy. Množstvo energie ušetrenej použitím kvalitnej tepelnej
  izolácie ďaleko prevyšuje množstvo energie spotrebovanej na jej výrobu, prepravu a
  inštaláciu. „Najviac tepla sa z neizolovaných alebo zle izolovaných budov stráca cez steny,
  konkrétne 25 až 40 percent, potom 25 až 30 percent cez strechu a 10 až 15 percent cez
  podlahu. Tepelná izolácia udržiava teplo v dome a šetrí energiu obyvateľom, a tým aj ich účty
  za energie. Zateplenie budovy poskytuje obyvateľom aj príjemný komfort bývania.
  Predpokladom je však správne zateplený plášť budovy, ktorý minimalizuje riziko kondenzácie
  vodných pár a následného vzniku plesní. Zateplenie tiež prinesie celoročný tepelný komfort v
  dome. To znamená, že v zime v ňom bude príjemne teplo a v lete sa zníži prehrievanie
  interiéru,“ hovorí architektka Tereza Vojancová zo spoločnosti URSA, popredného výrobcu a
  distribútora tepelných izolácií.
  Úniky tepla v dome

TLAČOVÁ SPRÁVA

Kvalitne zateplený dom si vyžaduje dôkladnú prípravu a aplikáciu izolácie na všetkých
miestach, kadiaľ môže unikať teplo. Konkrétne by sa mala riešiť izolácia spodnej stavby
domu, podláh, priečok, stropov a podhľadov, fasády a strechy (plochej aj šikmej). Je dôležité
vybrať izoláciu, ktorá je vhodná pre danú aplikáciu. „Napríklad na zateplenie podlahy, ktorá
je kvôli terénu, v ktorom sa nachádza, celoročne vystavená nízkym teplotám, je vhodné
použiť tepelnoizolačné dosky z extrudovaného polystyrénu URSA XPS. Zatiaľ čo súčasťou
zateplenia šikmej strechy môže byť kvalitná minerálna izolácia URSA GLASSWOOL alebo
URSA PUREONE,“ dodáva Tereza Vojancová.
Väčšia hrúbka izolácie tvorí len zanedbateľnú časť nákladov
Pre čo najefektívnejšie zateplenie domu sa neodporúča podceňovať hrúbku izolácie.
Stavebníci často uprednostňujú menšiu hrúbku, aby ušetrili finančné náklady. Opak je však
pravdou. „Zväčšenie hrúbky izolácie má minimálny vplyv na celkové náklady na zateplenie,
napríklad v porovnaní s nákladmi na prácu a dodatočné komponenty. Zateplenie však ako
jedno z mála opatrení šetrí peniaze počas celej životnosti domu bez dodatočných nákladov,
na rozdiel napríklad od technológií,“ hovorí Tereza Vojancová.
Hrúbka izolácie závisí od účelu použitia, ktoré je buď tepelnoizolačné, alebo akustické.
Tepelná izolácia sa zvyčajne vykonáva pomocou 20 až 46 cm minerálnej izolácie. Na
akustickú izoláciu postačuje hrúbka približne 10 cm.
Minerálna izolácia šetrná k prírode
Pri výbere minerálnej izolácie možno zohľadniť aj ekologické hľadisko, ktoré zvýši šetrnosť
domu k životnému prostrediu. Minerálna izolácia URSA je vyrobená z viac ako z 90 %
z recyklovaných materiálov. Sedemdesiat percent tvoria sklenené črepy z recyklovaného skla
a viac ako dvadsať percent piesok. URSA GLASSWOOL aj URSA PUREONE ušetria počas svojej
životnosti niekoľko stonásobne viac energie, ako je potrebné na ich výrobu. Znižujú tiež
požiarne riziko budov a odolávajú hluku.

Viac informácií nájdete na www.ursa.sk.

O společnosti URSA
Spoločnosť URSA SK, s. r. o. úspešne pôsobí na slovenskom stavebnom trhu viac ako 18 rokov a je jedným z
predných dodávateľov tepelných, akustických a protipožiarnych minerálnych izolácií. Pevné miesto značky URSA
svedčí o tom, že kvalita výrobkov predávaných pod touto značkou má na slovenskom trhu veľký význam. Všetky
ponúkané produkty sú prvotriednej kvality. Sú plne recyklovateľné a ani ako odpad nezaťažujú životné prostredie.
Spoločnosť URSA patrí medzi členov Cechu Strechárov Slovenska a Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej
republiky. Podrobné informácie týkajúce sa produktov spoločnosti URSA vám radi poskytnú odborníci na
zateplenie (tech.poradce@ursa.com).
Kontakt pre médiá:

TLAČOVÁ SPRÁVA

INSIGHTERS, s.r.o.
Jana Bakešová
Account Manager
+420 731 613 604
jana.bakesova@insighters.cz