Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložil investor 3 PLus invest na okresný úrad.

Na Trenčianskej ulici v Bratislave má pribudnúť nové ubytovacie zariadenie. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložil investor 3 PLus invest na okresný úrad na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Navrhovaná stavba doplní vybavenosť areálu o ubytovacie zariadenie a s tým spojené služby pre pracovníkov areálu a zóny,“ uvádza sa v zámere.

Budova má mať sedem nadzemných podlaží s 96 ubytovacími jednotkami, pribudnúť má aj 92 podzemných parkovacích miest. Celkové náklady na realizáciu stavby odhadované investorom sú 14,5 milióna eur.

Termín výstavby je plánovaný v druhej polovici budúceho roka, ukončenie začiatkom roka 2022 v závislosti od stavebného konania.