Mesto Levoča v súčasnosti pripravuje lokalitu na výstavbu rodinných domov. Primátor Miroslav Vilkovský uviedol, že celý projekt Krupný jarok je rozdelený do dvoch etáp.

V prvej etape by malo vzniknúť 30 pozemkov vo veľkosti od 500 do 700 štvorcových metrov. V druhej etape sa ráta s ďalšími 25 parcelami.

„V prvom prípade sa nám podarilo vykúpiť všetky pozemky od súkromného vlastníka. Na tento účel šlo približne 340-tisíc eur,“ objasnil M. Vilkovský s tým, že pozemky v rámci druhej etapy lokality zatiaľ mesto nevykúpilo. Ide o územie na sídlisku Západ medzi miestnou komunikáciou a Ulicou Viktora Greschika.

Na túto investičnú akciu schválili poslanci na nedávnom mestskom zastupiteľstve čerpanie dlhodobého úveru vo výške takmer 103-tisíc eur.

„Potrebujeme dofinancovať infraštruktúru, konkrétne napojenie tejto lokality na vodu, plyn, kanalizáciu a elektrinu. Chceme totiž záujemcom o kúpu ponúknuť kompletne vybudované pozemky aj s infraštruktúrou, nielen holé pozemky,“ zdôvodnil M. Vilkovský.

Celkový úver na úrovni 450-tisíc eur na výkup parciel v celkovej výmere viac ako 23-tisíc štvorcových metrov a na vybudovanie infraštruktúry pritom schválili poslanci ešte v minulom roku.

Splácať ho mesto bude práve z predaja pozemkov a nebude tak mať vplyv na vyrovnanosť mestského rozpočtu.

„My ako mesto musíme vytvárať podmienky, aby ľudia mali kde bývať, a toto je jedna z možností. Okrem toho pripravujeme výstavbu dvoch nájomných bytových domov na sídlisku Západ pri potoku, kde pribudne 48 bytových jednotiek,“ doplnil primátor.

Na výstavbu bytových domov, kde sú náklady na úrovni viac ako 3,2 milióna eur, chce mesto získať dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR, úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a na technickú infraštruktúru si vezme aj komerčný úver.