Společnost Jakub Cigler Architekti (JCA) je architektonické studio, které svou činnost zahájilo již v listopadu roku 2001. JCA se okamžitě po svém vzniku zařadila mezi přední české ateliéry zabývající se progresivní architekturou. Její realizace a projekty uspěly v řadě architektonických soutěží a jsou pravidelně představovány v odborných periodikách. Za svoji tvorbu získala řadu ocenění jak doma, tak v zahraničí – například Cenu Dušana Jurkoviče udělovanou Spolkem architektov Slovenska, opakovaně získala ocenění International Design Awards a ocenění Best Office Development. Společnost je také jedním ze zakládajících členů sdružení České rady pro šetrné budovy (Czech Green Building Council).

JCA má široký rejstřík působnosti. Navrhuje rozmanité typy architektury – od interiérů, rezidenčních objektů, kancelářských budov až po obchodní či hotelová centra a objekty veřejné vybavenosti. Projektuje novostavby i rekonstrukce. V rámci každého projektu se mimo jiné zabývá urbanistickým řešením a kultivováním veřejného prostoru v dané lokalitě. Architektura JCA je založena na přehledných formách, na soustavném dialogu mezi vnitřním a vnějším prostorem a na výrazné transparentnosti přinášející přirozené světlo do interiéru. Každá stavba je současně doplňována zelenými plochami, zeleň je často uplatňována také jako vertikální „fasádní“ prvek.

JCA se intenzivně podílí na celkovém vývoji projektu od objemové studie, přes jednotlivé stupně včetně povolovacího procesu, až do samotné realizace. Díky tomu má svou vizi neustále pod kontrolou a ve spolupráci s investorem dosahuje přesvědčivého výsledku. Společnost Jakub Cigler Architekti dokáže díky svým profesionálním a technologickým kvalitám nabídnout služby místním i zahraničním klientům. Více než sedmdesátičlenný tým JCA je v nemalé míře zastoupen zahraničními profesionály a dokáže proto snadno reagovat na odlišné principy a normy v zemích, kde svou činností působí. Je standardem, že JCA zpracovává dle požadavků klienta dokumentaci vícejazyčně (rusky, anglicky, česky, slovensky apod.).

V návaznosti na vrůstající poptávku mimo Českou republiku, rozšiřuje JCA v posledních letech svou působnost i na zahraniční trhy. V tomto směru zaznamenala významný úspěch na území Ruské federace, kde v listopadu 2011 založila dceřinou společnost OOO CMA se sídlem v Moskvě. Dnes zde má mimo mnoha realizovaných projektů i funkční a živé vztahy s ruskými projekčními organizacemi a specialisty v jednotlivých oborech.