Omietku s efektom odtlačkov debnenia v betóne možno zhotoviť použitím tenkovrstvovej modelovateľnej pastóznej omietky na silikónovej báze.

Možno ju aplikovať na všetky bežné minerálne podklady, ako sú napr. minerálne omietky, betón alebo stierky, resp. ako povrchovú úpravu na ETICS.

Podklad, na ktorý sa bude nanášať, musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, očistený od prachu, uvoľnených častíc a výkvetov, nesmie byť vodoodpudivý. Musí byť rovnomerne nasiakavý. Bezprostredne pred aplikáciou sa dekoratívna omietka premieša v originálnom balení elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami.

Ak je veľmi hustá, možno ju upraviť pridaním malého množstva vody (max. 0,1 %, t. j. 0,2 l/vedro). Na upravený podklad sa nanáša oceľovým hladidlom v hrúbke podľa požadovanej štruktúry. Pri vytváraní efektu debnenia sa kombinuje podkladová vrstva omietky so zrnitosťou 1,5 mm s vrchnou vrstvou omietky so zrnitosťou 0,5 mm.Tip: Pri aplikácii modelovateľnej kreatívnej omietky sa odporúča fasádu chrániť pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra.

Na čerstvo nanesenú vrchnú vrstvu omietky sa priloží silikónová šablóna a pritlačí sa pomocou gumeného valčeka. Šablónu je potrebné medzi jednotlivými odtláčaniami očistiť. Do ešte čerstvej vrstvy omietky s odtlačeným vzorom šablóny sa vytvoria pomocou klinca ďalšie odtlačky. Po vytvrdnutí (približne 1 deň) sa povrch omietky vyhladí oceľovým hladidlom.

Silikónovú fasádnu farbu je potrebné bezprostredne pred nanášaním dôkladne premiešať v originálnom balení elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Na podklad sa aplikuje maliarskym valčekom alebo štetcom rovnomerne bez prerušenia.Optimálne podmienky na spracovanie: Teplota vzduchu, omietky, farby a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálov klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +30 °C.

Čo budete potrebovať

  • Dekoratívna omietka: Baumit CreativTop Vario: (zrnitosť: približne 1,5 mm, spotreba: 2,5 kg/m2, plastové vedro, 25 kg, 98,10 €), Baumit CreativTop Pearl (zrnitosť: približne 0,5 mm, spotreba: 2 až 2,5 kg/m2, plastové vedro, 25 kg, 111,90 €)
  • Fasádna farba: Baumit SilikonColor (odtiene Baumit life 0923, spotreba: približne 0,35 l/m2, plastové vedro 5 a 14 l, 5 l, 67,80 €)
  • Šablóna: Baumit CreativTop šablóna – drevo (rozmery: 1 900 × 200 mm (veľká), 1 200 × 140 mm (stredná), 900 × 100 mm (malá), ks, od 144 €)
  • Klinec
  • Náradie: nízkootáčkové elektrické miešadlo, hladidlo z nehrdzavejúcej ocele, gumený valček, maliarske náradie)

Omietku s efektom odtlačkov debnenia v betóne možno zhotoviť použitím tenkovrstvovej modelovateľnej pastóznej omietky na silikónovej báze.

01 Podkladová vrstva dekoratívnej omietky

01 Podkladová vrstva dekoratívnej omietky
01 Podkladová vrstva dekoratívnej omietky | Zdroj: Baumit

Na suchý a čistý podklad sa oceľovým hladidlom celoplošne v rovnomernej vrstve bez prerušenia nanesie podkladová vrstva modelovateľnej dekoratívnej omietky so zrnitosťou 1,5 mm a jej povrch sa zahladí.

02 Vrchná vrstva dekoratívnej omietky

02 Vrchná vrstva dekoratívnej omietky
02 Vrchná vrstva dekoratívnej omietky | Zdroj: Baumit

Na podkladovú vrstvu sa oceľovým hladidlom nanesie vrchná vrstva modelovateľnej dekoratívnej omietky so zrnitosťou 0,5 mm. Omietka sa nanesie rovnako celoplošne v rovnomernej vrstve bez prerušenia len na takú veľkú plochu, akú možno bez prerušenia štruktúrovať.

03 Priloženie šablóny

03 Priloženie šablóny
03 Priloženie šablóny | Zdroj: Baumit

Na čerstvo nanesenú vrchnú vrstvu modelovateľnej dekoratívnej omietky sa priloží silikónová šablóna s možnosťou viacnásobného použitia, určená na vytvorenie imitácie dreveného obkladu na fasáde.

04 Pritlačenie šablóny

04 Pritlačenie šablóny
04 Pritlačenie šablóny | Zdroj: Baumit

Silikónová šablóna sa rovnomerne pritlačí na podklad pomocou gumeného valčeka.

05 Čistenie šablóny

05 Čistenie šablóny
05 Čistenie šablóny | Zdroj: Baumit

Medzi jednotlivými odtláčaniami silikónovej šablóny do čerstvej vrstvy modelovateľnej dekoratívnej omietky je potrebné silikónovú šablónu očistiť od zvyškov omietky.

06 Odtlačky klinca

06 Odtlačky klinca
06 Odtlačky klinca | Zdroj: Baumit

Po odtlačení silikónovej šablóny sa do ešte čerstvej vrstvy modelovateľnej dekoratívnej omietky vytvoria odtlačky klinca.

07 Vyhladenie nerovností

07 Vyhladenie nerovností
07 Vyhladenie nerovností | Zdroj: Baumit

Modelovateľná dekoratívna omietka sa nechá vytvrdnúť (približne 1 deň) a nerovnosti sa vyhladia oceľovým hladidlom.

08 Silikónová farba

08 Silikónová farba
08 Silikónová farba | Zdroj: Baumit

Po úplnom vyschnutí omietky (približne 7 dní) sa na povrch nanesie pomocou maliarskeho valčeka alebo štetca silikónová fasádna farba so sivým odtieňom (odtieň Baumit life 0923 alebo 0143, 0364).

09 Finálny vzhľad

09 Finálny vzhľad
09 Finálny vzhľad | Zdroj: Baumit

Fasádna farba sa nechá vyzrieť. Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu a spôsobiť nerovnomerné zafarbenie.