V kúpeľnom meste pribudne osem víl. Projekt nie je naviazaný na zdravotné poisťovne ani investičné fondy

Investičnou príležitosťou môže byť nielen byt v Bratislave, bonitný pozemok či apartmán v horskom prostredí, ale aj apartmán v kúpeľnom meste. Výstavba a užívanie takýchto apartmánov sú možnosťami, ako povzbudiť cestovný ruch a kúpeľníctvo, ktoré prešli v čase náporu pandémie koronavírusu zaťažkávajúcou skúškou.

Touto cestou sa vybrala spoločnosť Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, ktorá v súčasnosti pracuje na hrubej stavbe prvých šiestich apartmánových víl v rámci projektu Rezidencia Opera s parkoviskami.

Budú stáť v blízkosti kúpeľného parku v Turčianskych Tepliciach, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.

Hrubú stavbu  plánujú kúpele dokončiť dokonca roka 2021. Cieľom kúpeľnej spoločnosti je vybudovať zo Zlatých kúpeľov Turčianske Teplice modernú destináciu zdravotného cestovného ruchu.

Stavajú šesť objektov

„Začali sme aj ich predaj. Pri ďalších dvoch apartmánových vilách čakáme na udelenie stavebného povolenia,“ uviedla marketingová manažérka Zdenka Nemcová. Novým majiteľom poskytnú benefity v zdravotnej a kúpeľnej starostlivosti.

Ukončenie výstavby je podľa internetovej stránky kúpeľov naplánovaný na štvrtý kvartál 2022. Projekt je z diele martinského ateliéru Marcoop Architektonický ateliér.

Vily sú prepojené, tri z nich majú tri nadzemné podlažia a zvyšných päť štyri nadzemné podlažia so štvrtým ustúpeným. Spolu majú 72 apartmánov.

„Projekt Rezidencia Opera nie je naviazaný na zdravotné poisťovne ani na investičné fondy. Je kompletne financovaný zo zdrojov súkromných investorov, Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice nie sú investorom,“ odpovedala Z. Nemcová. Výšku predpokladaných nákladov neuviedla.

Pre vlastnú potrebu i prenájom

Záujem o apartmány je značný napriek tomu, že ešte naplno nezačali kampaň na podporu predaja. Cenové hladiny sú z ich pohľadu primerané a zodpovedajú tomu, že ide o luxusné apartmány.

Zároveň predstavujú rozšírenie ubytovacích kapacít pre kúpeľný hotel Royal Palace, ktorý má päť hviezdičiek. Záujemcovia sú tak slovenskí ako aj zo zahraničia.

Apartmány majú v prvom rade slúžiť majiteľom, ale ak budú mať záujem, zabezpečí spoločnosť ich prenájom v čase, keď ich nebudú chcieť využívať. Majiteľom to umožní investíciu zúročiť a kúpeľom zas rozšíriť ubytovacie kapacity hotela Royal Palace v čase, kedy to bude potrebovať.

Pokles klientov cez epidémiu

O dôsledkoch koronakrízy na kúpeľný biznis manažérka Z. Nemcová povedala, že ich ovplyvnila rovnako, ako všetky subjekty v cestovnom ruchu. Na kúpele ako zdravotnícke zariadenia však mal výrazný vplyv aj pokles počtu klientov odosielaných na kúpeľnú liečbu cez poisťovne.

Odklad operačných výkonov počas koronakrízy znamenal, že poisťovne odosielali na liečebné pobyty výrazne menej klientov. „Pokles týchto tržieb nám nikto nekompenzoval, museli sme sa so situáciou vyrovnať len v svojej vlastnej réžii,“ konštatovala.

Podľa Finstatu mala spoločnosť pred pandémiu v roku 2019 tržby 12,9 milióna eur a zisk 1,1 milióna. V roku 2020 klesli tržby na 8,8 milióna eur a strata dosiahla 1,1 milióna eur. 

K strate  v roku 2020 Z. Nemcová  uviedla,  že je účtovnou stratou, ktorá vznikla v dôsledku rozsiahlej rekonštrukcie a technického zhodnotenia budovy národnej kultúrnej pamiatky Kollárov dom (dnes súčasť hotela Royal Palace) a zákonnej povinnosti jej zrýchleného odpisu do 6 rokov.

Medical Spa Zlaté kúpele Turčianske Teplice je voľné zoskupenie firiem spolupracujúcich na doplnkových službách poskytovaných v Zlatých kúpeľoch Turčianske Teplice. Poskytuje profesionálnu zdravotnú starostlivosť, modernú diagnostiku a neinvazívne postupy preventívnej a rehabilitačnej liečby s využitím miestnej liečivej minerálnej vody.

Medical Spa spája ubytovacie zariadenia v liečebných domoch, liečebné služby a oddychovú kúpeľnú zónu do jedného celku.

Členmi skupiny Medical Spa sú kúpeľný hotel Royal Palace s piatimi hviezdičkami, liečebné domy Veľká Fatra so štyrmi hviezdičkami, Veľká Fatra s troma hviezdičkami a Aqua s dvoma hviezdičkami, Inštitút kardiovaskulárnej rehabilitácie Incare a areál Spa&Aquapark.