Samosprávy majú záujem o podporu cyklodopravy, na ktorú sa má v pláne obnovy vyčleniť 100 miliónov eur.

Ako informoval na sociálnej sieti štátny tajomník rezortu dopravy Jaroslav Kmeť, cieľom ministerstva je, aby tieto financie formou výziev začali čerpať samosprávy čo najskôr.

Záujem o rozvoj cyklodopravy podľa neho prejavili desiatky starostov z Horného Zemplína, s ktorými sa stretol spolu so štátnou tajomníčkou rezortu dopravy Katarínou Brunckovou v Humennom. Cieľom stretnutia bolo najmä starostov informovať o možnostiach podpory dopravných projektov z prostriedkov Európskej únie a výzvach, ktoré ministerstvo dopravy aktuálne pripravuje.

Ministerstvo dopravy chce pri tvorbe stratégií a plánov na rozvoj cyklodopravy maximálne využiť verejné zdroje, ktoré na Slovensko v najbližšom období prídu z Európskej únie, ako aj zdroje zo štátneho rozpočtu.

Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike (Cyklostratégia) existuje už od roku 2013. Odvtedy rezort postupne zavádza jednotlivé opatrenia na dosiahnutie cieľov Cyklostratégie, a to v úzkej spolupráci so samosprávami a zástupcami občianskeho sektora.