Systém PURTOP EASY v jednom kroku izoluje balkóny, terasy i strechy a zároveň vytvára odolnú a pochôdznu membránu – pochôdznu alternatívu k dlažbe v exteriéri. Systém garantuje rýchlu aplikáciu a dokonalé utesnenie povrchov proti vode.

Jednozložková polyuretánová, hydroizolačná membrána PURTOP EASY sa okrem vysokej pružnosti a výbornej prídržnosti k podkladu vyznačuje odolnosťou proti vode, UV žiareniu, pešiemu zaťaženiu, teplotným zmenám a prerastaniu koreňov.

PURTOP EASY je možné aplikovať na rôzne druhy podkladov (betón, cementový poter, bitumenová membrána, keramická dlažba, kov atď.). V závislosti od typu podkladu predchádza samotnej aplikácii polyuretánovej membrány použitie vhodného penetračného náteru.

Purtop Easy gen 6kg int
Purtop Easy | Zdroj: MAPEI

Napríklad, pri nových cementových podkladoch (ako napr. spádový cementový poter) sa povrch ošetruje s použitím penetračného náteru PRIMER PU FAST alebo MAPECOAT I600 W.

V prípade priamej aplikácie polyuretánovej, pochôdznej hydroizolácie na existujúcu dlažbu (za predpokladu, že je dokonale prikotvená k podkladu) je potrebné povrch najskôr ošetriť penetračným náterom PRIMER SN s presypom kremičitého piesku napr. QUARZO 0.5.

Následne po vyschnutí penetračného náteru sa aplikuje PURTOP EASY s použitím stierky alebo valčeka v celkovej hrúbke 1,2 mm.

Purtop Easy FG
Purtop Easy FG | Zdroj: MAPEI

Súčasťou systému je aj finálna farebná povrchová úprava balkónov a terás MAPECOAT PU 20 N, ktorá sa ponúka v 6 farebných odtieňoch.

Viac informácií o príprave podkladu, miešaní, spotrebe a aplikácii systému je obsahom technického listu výrobku.