Veľvyslanectvo Ukrajiny v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou Žilina a primátorom mesta Senec organizujú Obchodné fórum s témou stavebníctvo, stavebné materiály a technológie, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. – 21. februára 2020 v Hoteli Zátoka v Senci na Slnečných jazerách – Sever, vzdialených od Bratislavy len 30 km.

Cieľom je na nadviazanie spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými firmami v oblastiach dodávok stavebných materiálov, technológií, inovácií a riešení pri výstavbe, konštrukciách z dreva, ocele, energeticky úsporných a enviro-technológií.

Vzhľadom na silný rozmach výrobných kapacít ponúka Ukrajina široké možnosti nákupu materiálov, surovín, oceľových konštrukčných celkov ako aj široké možnosti spolupráce pri subdodávkach a výmeny pracovnej sily. Otvorené sú možnosti investícií zo Slovenska na Ukrajinu a opačne.

V rámci obchodného fóra vystúpi množstvo zástupcov ukrajinských firiem, dodávateľov aj investorov so svojimi prezentáciami a je vytvorený priestor tiež pre vystúpenia slovenských firiem, expertov a profesionálnych manažérov.

Po vystúpeniach zástupcov jednotlivých spoločností bude vytvorený priestor na dvojstranné rokovania v kójach hostí a následne večernom raute a posedení, kde si v neformálnom prostredí slovenské a ukrajinské firmy vymenia kontakty a nadviažu spoluprácu.

Na Obchodné fórum je možné prihlásiť sa do 15. februára 2020  e-mailom: rezervacie@hotelzatoka.eu, alebo telefonicky na čísle: +421-911-092-704,   +421-910-807-031. Počet účastníkov je limitovaný.