O spoločnosti

Pre vlastníkov a užívateľov budov vytvárame udržateľnú hodnotu.  Aby sme to dosiahli, riadime dáta a procesy, vďaka ktorým sú budovy bezpečné, pohodlné a šetrné k životnému prostrediu.

Výhody pre majiteľov a užívateľov budov

Naše produkty a služby, založené na údajoch o spotrebe, umožňujú transparentnosť individuálnej spotreby energií a vody. Vďaka tomu je ľahšie zvýšiť energetickú účinnosť budov, a tým aj hodnotu nehnuteľnosti. Užívatelia budov tak aktívne prispievajú k ochrane klímy a úsporám energií. Priemerne každá domácnosť dokáže ušetriť 20% svojej ročnej spotreby tepla a nákladov.

Technológia víťazí

Náš svet produktov a služieb je založený na digitálnom základe. Infraštruktúra našich prístrojov umožňuje diaľkovú správu dát o spotrebe, čím sa zvyšuje pohodlie pre obyvateľov, správcu a vlastníkov budov. Termíny odpočtov so vstupom do bytov sú minulosťou. Procesy získavania informácií o spotrebe a ich spracovanie sa významne zjednodušili.