Mesto Bratislava vyhlasuje súťaž na nový informačný parkovací systém

Systém má umožniť zaregistrovať vozidlo do systému, uhradiť parkovné aj kontrolovať tieto úhrady....

Čítaj viac