Správa Tatranského národného parku (TANAP) chce realizovať projekt za viac ako 7,9 milióna eur zameraný na zlepšenie stavu druhov a biotopov európskeho významu vo svojom kompetenčnom území.

Na schválenie ho predložila koncom januára tohto roka, jednotlivé aktivity plánuje financovať z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Ako uviedol riaditeľ správy národného parku Pavol Majko, v tejto súvislosti už spustili niekoľko verejných obstarávaní. Všetky činnosti musia totiž ochranári zorganizovať v tomto roku.

Projekt okrem lesopestovnej činnosti počíta aj s nákupom terénnych áut, strojov a zariadení pre manažment lúk. Rovnako sú v rámci neho plánované investície do turistickej infraštruktúry, škôlkárskej činnosti, výskumných aktivít či protipožiarnych opatrení. Jeho súčasťou je tiež rekonštrukcia rašeliniskových lesov, a tiež zabezpečenie komplexnej starostlivosti o lúčne spoločenstvá.

Schválenie už má ale za sebou projekt Živé rieky. Správa TANAPu sa chce v rámci neho v spolupráci s neštátnymi vlastníkmi podieľať na zlepšovaní stavu lesných biotopov na pozemkoch štátu v okolí povodia rieky Belá. Ako vysvetlil Majko, samotný projekt potrvá niekoľko rokov, pričom jeho zámerom je pripraviť porasty na klimatické zmeny či prípadné kalamity.

„Postupnou starostlivosťou sa pokúsime zlepšiť ich odolnostný potenciál, aby, hypoteticky, ak príde víchor, nepopadali ako smreky v roku 2004,“ konkretizoval. Pôjde však podľa jeho slov aj o vnášanie druhov, biodiverzity, pestrosti, ale aj o prírode blízke obhospodarovanie lesa.

„Nejde o klasickú starostlivosť, ale dá sa povedať, že sa budeme každému jednotlivému stromu venovať a cielene sa oň starať, aby bol odolný, a teda odolal klimatickým zmenám a prípadne silnému vetru,“ dodal.