Finančnej správe sa v spolupráci so Slovenskou informačnou službou (SIS) podarilo včas zamedziť daňovým únikom developerskej spoločnosti.

Do štátneho rozpočtu vďaka tomu pribudlo viac ako 677.000 eur. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská. Aj tento prípad podľa nej ukázal, že medzirezortná spolupráca sa vypláca. Daniari v tomto prípade prijali informácie o podozrivom konaní niekoľkých fyzických osôb a jednej právnickej osoby, ktoré podnikajú v oblasti výstavby a predaja bytov.

„Finančná správa tieto informácie dôkladne preverila a rovnako vlastnou analytickou činnosťou dospela k záveru, že existuje dôvodná obava, že daňový subjekt nepriznal všetky tržby z predaja nehnuteľností a tiež, že v prípade dodatočne vyrubenej dane túto nebude schopný v dobe jej splatnosti uhradiť, resp. bude nevymožiteľná,“ priblížila Rybanská.

V takýchto prípadoch podľa nej finančná správa naplno využíva zákonné možnosti za účelom zabezpečenia úhrady budúcich daňových povinností. Daňovému subjektu tak uložila predbežné opatrenia, ktoré začala ihneď vymáhať v daňovom exekučnom konaní.  

„Subjekt, zaskočený rýchlym konaním finančnej správy, tento postup ani nespochybnil podaním odvolania, ale naopak, podal dodatočné daňové priznania. Finančnej správe sa tak podarilo do štátneho rozpočtu zachrániť viac ako 677.000 eur. Ide o ďalší dôkaz toho, že spolupráca s inými štátnymi orgánmi má význam, rovnako aj rýchle a správne cielené konanie finančnej správy,“ dodala Rybanská.