Mesto Bratislava pripravuje túto výstavbu v mestskej časti Nové Mesto pre 40 športovcov.

Súčasný objekt voľnočasovej haly Centra voľného času na Pionierskej ulici už nevyhovuje pre vážne nedostatky nosnej konštrukcie. Preto ho zbúrajú na základe platného búracieho povolenia. Namiesto neho postavia novú halu ako súčasť športovej infraštruktúry, ktorej je stále v Bratislave nedostatok pre aktívne trávenie voľného času.

Predpokladaný objem investície je takmer na úrovni 2,3 mil. eur. Mesto sa rozhodlo uchádzať o príspevok z Fondu na podporu športu v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, kde je alokovaných 17,6 miliónov eur. Mestské zastupiteľstvo schválilo vo štvrtok 23. marca túto žiadosť.

Navrhovaná nová hala s montovanou nosnou drevenou konštrukciou bude jednopodlažná, časť zázemia so šatňami pre športovcov a kancelárska časť je navrhovaná s dvoma podlažiami. „Strecha haly nad častou zázemia bude zelená, nad časťou haly nie, pretože nebude plochá. Pôjde o konštrukciu drevostavby v spáde,“ uviedla pre ASB architektka a výkonná riaditeľka Modulor Architecture Gabriela Fukatschová, ktorý pripravil projekt pre stavebné povolenie.

Objekt má mať multifunkčné ihrisko s rozmermi 20 x 36 metrov so zachovanou výškou 8 metrov. Hala je teda vhodná aj pre basketbal a volejbal  aj na športové súťaže a občasné verejné podujatia.

Predbežný návrh interiéru športovej haly na Pionierskej ulici v Bratislave
Predbežný návrh interiéru športovej haly na Pionierskej ulici v Bratislave | Zdroj: Modulor Architecture

„V hale bude priestor na umiestnenie teleskopickej tribúny v južnej polohe haly, ale o pevnej tribúne pre divákov neuvažujeme,“ priblížila  architektka Fukatschová. Vysvetlila, že nebolo možné z urbanistického a priestorového hľadiska v území halu viac rozšíriť, aby získali priestor na pevnú tribúnu. Od Pionierskej ulice ich limitovala stavebná čiara a od športoviska už existujúca revitalizácia športových plôch a vlastnícke vztahy.

Hlavný vstup do budovy smeruje k zrekonštruovanému vonkajšiemu športovému areálu, ktorý vlastní mestská časť Nové Mesto rovnako ako schody v exteriéri.

Tréningová športová hala, Pionierska , Bratislava

Investor: mesto Bratislava
Architekt: Modulor Architecture
Investícia: 2,280 mil. eur
Rozloha haly: 1 026 m2
Stav: v príprave