Spoločnosť Marox predstavila na nitrianskom veľtrhu produkty pre profesionálnu úpravu vody a vykurovacích systémov: demineralizáciu vody a jej úpravu pomocou inhibítorov, čističov či preplachovacích čerpadiel.

Medzi novinky patrí demineralizovaná patróna Demi 300 – jednorazová patróna na demineralizáciu vody. Upraví až 300 litrov vody na 0°dH, pri vstupnej tvrdosti 10°dH. Nielen o oblasti demineralizácie, ale aj všetky ďalšie podstatné informácie o čistení a ochrane vykurovacích systémov sa dozviete na odbornom školení Preplachovacia akadémia.

Témy školenia: Voda, parametre vody a jej pôsobenie na jednotlivé druhy materiálov Kontaminácia v systéme a jej dôsledky Chémia pre čistenie systémov + normy Preplachovanie a jeho účinok (praktická demonštrácia) Úprava vody v systéme, inhibítory, testovanie a rozbor parametrov vody Poradenstvo pre podporu predaja u koncového zákazníka.

Najbližšie termíny Preplachovacej akadémie sú: 26. apríla 2023 v Prešove a 10. mája 2023 v Pustých Úľanoch.