Značka HYUNDAI vstupuje na český a slovenský trh v oblasti HVAC (vykurovanie, vetranie, chladenie) s cieľom znížiť náklady svojich zákazníkov na vykurovanie. To dosiahne ponukou vysokoúčinných tepelných čerpadiel a rekuperačných jednotiek.

Tepelné čerpadlá HYUNDAI

Aktuálne najvýhodnejším riešením pre vykurovanie domácností aj komerčných priestorov sú tepelné čerpadlá, či už z pohľadu energetických nákladov alebo šetrnosti k životnému prostrediu.

HYUNDAI heating|cooling|ventilation na zaistenie spomínaných výhod ponúka 3 základné prevedenia tepelných čerpadiel – split, split all-in-one, monoblok.

  • SPLIT – Hlavnou výhodou splitových tepelných čerpadiel (skladajúcich sa z vonkajšej a vnútornej jednotky) voči monoblokom je, že nevyžadujú riešenie ochrany proti zamrznutiu vody vo vonkajšej jednotke.
  • SPLIT ALL-IN-ONE – Nespornou výhodou týchto tepelných čerpadiel je, že vnútorná jednotka a nádrž na TÚV s príslušenstvom sú umiestnené v jednej skrini, čím sa šetrí miesto a jednotka pôsobí vizuálne príťažlivejšie.
  • MONOBLOK – Najväčšou výhodou monoblokov (skladajúcich sa iba z vonkajšej jednotky) je jednoduchšia a lacnejšia inštalácia, a to aj vďaka nevyžadovaniu asistencie chladiara pre prepojenie potrubia chladiva.
HYUNDAI HPSO 6kW JT priesvitne
Vonkajšia jednotka typu split (HPSO) | Zdroj: HYUNDAI
HYUNDAI HPMO 6kW JT priesvitne
Jednotka (vonkajšia) typu monoblok (HPMO) | Zdroj: HYUNDAI

Tepelné čerpadlá HYUNDAI fungujú na princípe vzduch-voda a sú vhodné na rezidenčné (novostavby aj rekonštrukcie) aj komerčné aplikácie. Tieto čerpadlá dokážu ekologicky a s vysokou účinnosťou transformovať energiu z okolitého vonkajšieho vzduchu na tepelnú energiu v podobe ohrevu teplej úžitkovej vody a vody pre ústredné vykurovanie s možnosťou výstupnej teploty vody až 65 °C.

Podľa preferencií a potrieb zákazníkov je možné si zvoliť nielen jedno z vyššie spomínaných prevedení tepelného čerpadla, ale aj jeho výkonový variant. HYUNDAI ponúka splitové modely vo výkonoch 4-16 kW a monobloky vo výkonoch 4-30 kW. Ďalšou dôležitou výhodou je, že tieto tepelné čerpadlá sú pre štandardné rezidenčné aplikácie dostupné v dostatočnom množstve skladom.

Vnútorná jednotka typu split all-in-one (HPSA)
Vnútorná jednotka typu split all-in-one (HPSA) | Zdroj: HYUNDAI
Vnútorná jednotka typu split (HPSI)
Vnútorná jednotka typu split (HPSI) | Zdroj: HYUNDAI

Rekuperačné jednotky HYUNDAI

Úsporu nákladov na vykurovanie domácnosti však možno okrem tepelného čerpadla znateľne podporiť aj pomocou rekuperačnej jednotky, ktorá zaisťuje tiché a kontinuálne vetranie domácnosti pri súčasnej minimalizácii tepelných strát.

Nielenže privádza čerstvý filtrovaný vzduch, ale tiež odvádza von znehodnotený vzduch a nežiaducu vlhkosť vytvorenú pri bežných domácich činnostiach. Tepelná energia z odpadového vzduchu je pomocou rekuperácie odovzdávaná prívodnému čerstvému vzduchu. Do vnútorných priestorov je tak privádzaný čerstvý vzduch predhriaty/ochladený, vďaka čomu sa šetria náklady na vykurovanie/chladenie.

HYUNDAI heating|cooling|ventilation vo svojom sortimente rekuperačných jednotiek v súčasnosti ponúka decentrálne nástenné jednotky. Hlavnou výhodou tohto typu rekuperačných jednotiek je to, že sú priestorovo nenáročné, vizuálne príťažlivé a ich inštalácia je jednoduchá.

Decentrálne nástenné rekuperačné jednotky HRS-WM 150 ponúkajú vysokú účinnosť rekuperácie tepla a sú vhodné pre miestnosti s plochou 20–45 m2.

Decentrálna nástenná rekuperačná jednotka (HRS-WM 150)
Decentrálna nástenná rekuperačná jednotka (HRS-WM 150) | Zdroj: HYUNDAI