Realizačné ceny nehnuteľností na Slovensku sa v závere roka 2022 oproti letu mierne znížili. Ovplyvnil to najmä pokles cien starších domov a bytov. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Medziročné zvyšovanie cien preto spomalilo pod 10 %, pri existujúcich nehnuteľnostiach sa utlmilo takmer o polovicu. Na regionálnej úrovni sa už v prvom z ôsmich krajov byty predávali v priemere lacnejšie ako pred rokom.

Realizačné ceny všetkých nehnuteľností začali v závere roka 2022 v krátkodobom pohľade pozvoľne klesaťV porovnaní s predošlým s 3. štvrťrokom ceny klesli o 0,8 %, čo bol prvý pokles po šiestich štvrťrokoch rastov. Zmenu trendu ovplyvnilo najmä medzikvartálne zníženie cien existujúcich nehnuteľností o 2,3 %. Nové nehnuteľnosti pokračovali v raste, oproti 3. štvrťroku sa zvýšili o 1,7 %.

V medziročnom porovnaní boli ceny domov a bytov vyššie o 9,7 %. Skončilo sa tak obdobie dvojciferných medziročných rastov cien predávaných nehnuteľností. Spomalenie rastu je dôsledkom výrazného pribrzdenia dynamiky zdražovania existujúcich nehnuteľností, ktoré mali ceny o 8,4 % vyššie ako na konci roka 2021.

Ešte v 3. štvrťroku bola dynamika ich rastu nad úrovňou 14 %. Nové nehnuteľností tiež spomalil rast, ale udržali sa v dvojcifernom tempe, medziročne boli drahšie stále o 11,9 %.

MAPA Ceny nehnutelnosti kraje medzirok 4Q 2022 SK
MAPA Ceny nehnutelnosti kraje medzirok 4Q 2022 SK | Zdroj: Štatistický úrad SR

Prepad cien nehnuteľností nastal v Žilinskom kraji

Vývoj v regiónoch SR bol značne rozdielny. Spolu v štyroch z ôsmich krajov SR realizačné ceny nehnuteľností medzikvartálne zlacňovali. V ostatných štyroch krajoch zaznamenali rast, ale oveľa nižším tempom ako v predošlých obdobiach.

Ceny existujúcich nehnuteľností v porovnaní s 3. štvrťrokom klesali až v šiestich krajoch, v Žilinskom a Nitrianskom kraji dokonca o viac než 10 %. Ceny nových nehnuteľností boli medzikvartálne nižšie v dvoch krajoch – Žilinskom a Košickom.

Výrazné zmeny oproti predošlému štvrťroku sa premietli aj do medziročných hodnôt rastu realizačných cien. K prepadu cien všetkých nehnuteľností na medziročnej báze došlo len v jedinom, v  Žilinskom kraji, a to o 5,4 %.  V ostatných siedmich krajoch rast cien pokračoval, ale pomalšie ako v predošlých štvrťrokoch.

Medziročné zdražovanie v Bratislavskom kraji bolo najvyššie

Najmiernejší zvýšenie cien  o 4,1 % zaznamenali predaje nehnuteľností v Nitrianskom kraji. V ostatných šiestich krajoch boli ceny medziročne vyššie dvojciferne a v Trnavskom kraji sa dostali cez hranicu 15 %. Jediný región, v ktorom sa rast cien zdynamizoval, bol Bratislavský kraj.

Medziročné zdražovanie v tomto regióne prekročilo 12 % najmä pod vplyvom zrýchlenia cien nových nehnuteľností, ktoré prekonalo pribrzdenie zdražovania starších nehnuteľností. Vysoké tempo rastu cien, medziročne o viac než 15 %, si udržali predaje nových nehnuteľností v Trnavskom, Nitrianskom a Bratislavskom kraji a súčasne ceny starších nehnuteľností v Trnavskom a Prešovskom kraji.