Kúrenie v kotli na pevné palivo je tradičný a osvedčený spôsob, ako si zaistiť teplo v dome alebo na chalupe. Medzi typmi kotlov sú však veľké rozdiely, rovnako ako medzi jednotlivými palivami. A aj vďaka tomu si každý môže vybrať presne to, čo mu vyhovuje.

V posledných rokoch klesá počet domácností, ktoré kúria uhlím, a naopak, neustále narastá obľuba dreva, ktoré je obnoviteľným zdrojom energie. Okrem toho nesmieme zabudnúť ani na drevené pelety, ktoré získavajú čoraz viac priaznivcov vďaka svojmu jednoduchému používaniu. Každé z týchto palív má iné vlastnosti, a tak sa líši aj konštrukcia a technológia kotlov.

Splyňovací kotol na drevo s manuálnym prikladaním

Kusové drevo na rozdiel od peliet nie je možné dopĺňať automaticky. Preto má každý splyňovací kotol na drevo len manuálne prikladanie. V súčasnosti majú najdokonalejšiu konštrukciu splyňovacie kotly, ktoré využívajú odťahový ventilátor a pomocou cirkulácie vzduchu zjednodušia rozkúrenie a zefektívňujú spaľovanie.

Všetky splyňovacie kotly na drevo premieňajú drevo na drevoplyn. Spaľovať plynné palivo je totiž oveľa jednoduchšie než spaľovať tuhé palivo.

Kotol na drevo od OPOP obsahuje riadiacu jednotku, ktorá ovláda nielen priebeh vykurovania, ale aj všetky pripojené systémy, napríklad na ohrev teplej vody,“ pokračuje Ing. Roman Boczek. „Vďaka vysokej účinnosti viac ako 90 % spotrebuje kotol H4EKO-D menej paliva, teplotná pohoda v dome však zostáva rovnaká,“ dodáva. Manuálne prikladanie dreva zjednodušuje nielen signalizácia dochádzajúceho paliva, ale napríklad aj odťahová klapka, ktorá pred otvorením dvierok odsaje dym z násypnej šachty.

OPOP Drevo shutterstock

Ilustračná snimka: OPOP

Automatický kotol so zásobníkom na pelety

Peletový kotol prináša najväčší komfort, pretože funguje takmer bez obsluhy. Len čo je zásobník naplnený palivom, kotol plynule dopĺňa pelety na rošt horáka a tým udržuje požadovanú teplotu. Kúrenie sa dá zapnúť iba stlačením tlačidla, vďaka čomu sa nahreje zapaľovacia patróna a zapáli sa oheň. Automatické prikladanie majú na starosti slimákové podávače.

Náš kotol na pelety Biopel mini sa dá ovládať aj na diaľku pomocou aplikácie,“ vysvetľuje Ing. Roman Boczek z firmy OPOP, ktorá má s výrobou kotlov na tuhé palivá viac ako 60- ročné skúsenosti. „Vysoká účinnosť viac ako 93 % zaisťuje, že sa takmer všetka energia paliva používa na kúrenie,“ dodáva. Podľa veľkosti zásobníka a výkonu dokáže kotol kúriť bez obsluhy až sedem dní.

OPOP Biopel mini pelety

Ilustračná snimka: OPOP

Odhorievací kotol na hnedé uhlie s manuálnym prikladaním

Technologicky jednoduchšia konštrukcia kotlov je určená pre všetkých, ktorí uprednostňujú prevádzku bez elektroniky. Často to môže byť aj na chatách, kde nie je zavedená elektrina. Odhorievacie kotly boli veľmi rozšírené v minulosti a používali sa aj na drevo, kým sa začali viac využívať moderné drevosplyňovacie kotly s ventilátorom.

Počas prevádzky odhorievacieho kotla dochádza k postupnému zosúvaniu uhlia z palivovej šachty do spaľovacej komory. V spaľovacej komore leží všetko palivo na rošte a horí naraz.

V OPOP vyrábame okrem kotlov s elektronickými jednotkami a displejmi aj jednoduchý odhorievací kotol H4EKO-U. Záručným palivom je hnedé uhlie, môžete ho však kombinovať aj s drevom,“ dopĺňa Ing. Roman Boczek. Účinnosť dosahuje 85 % a vďaka splneniu ekologických podmienok (4. emisná trieda a ekodizajn) je používanie schválené aj na ďalšie roky. „Mnoho majiteľov ocení doplnenie prestavbovej sady, ktorá umožňuje prechod tohto kotla do automatického režimu so spaľovaním drevených peliet,“ uzatvára možnosti Ing. Roman Boczek.

4 rady, ako vyberať kotol na tuhé palivo

  1. Ak ide o kvalitu spaľovania, najlepšie výsledky majú kotly s automatickou dopravou paliva a splyňovacie kotly. Za nimi nasledujú odhorievace kotly na tuhé palivo.
  2. Podľa typu pevného paliva sa môžete rozhodovať medzi automatickou prevádzkou kotla, alebo budete prikladať manuálne.
  3. Vysoká účinnosť vám zaručí, že kotol maximálne využíva energiu paliva a nedochádza k stratám.
  4. Stanovená emisná trieda vám napovie, ako kotol svojou prevádzkou ovplyvňuje ovzdušie. Najlepšie výsledky má 5. emisná trieda.