Spoločnosť ASEK TZB, spol. s r. o., sa s hrdosťou spolupodieľala na úspešnom projekte rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Symbolicky, po 7 rokoch tvrdej práce a vytrvalosti, sme dokončili realizáciu dodávok vzduchotechniky, presnej klimatizácie, zvlhčovania a klimatizácie s vysokou úrovňou kvality a precíznosti.

Projekt rekonštrukcie SNG bol pre nás výzvou, pretože sme sa museli vyrovnať s ochranou historických prvkov budovy a zároveň ju prispôsobiť potrebám modernej doby a vysokým nárokom investora na nami dodávanú technológiu.

ASEK TZB SNG 13.5.2022 020upr2 1
Zdroj: ASEK TZB

Náš tím odborníkov a spolupracovníkov pracoval neúnavne na dodržaní požiadaviek architektov projektu a zároveň na vytvorení modernej a funkčnej budovy. O náročnosti projektu svedčí aj skutočnosť, že počas výstavby bolo potrebné vykonať viac ako 100 revízií projektovej dokumentácie. Aj tento fakt zvýrazňuje náročnosť a jedinečnosť rekonštrukcie SNG.

Zdroj: ASEK TZB

Naše skúsenosti a odbornosť boli kľúčom k úspešnému dokončeniu rekonštrukcie SNG. Sme hrdí na to, že sme tým dokázali poskytnúť budúcim návštevníkom galérie nezabudnuteľný zážitok v príjemnom klimatizovanom prostredí a zároveň zachovať historickú hodnotu budovy.

Projekt rekonštrukcie SNG predstavuje našu oddanosť kvalite a profesionalite v oblasti technických zariadení budov. Dôverujte spoločnosti ASEK TZB pri všetkých svojich budúcich projektoch v oblasti vzduchotechniky, presnej klimatizácie, zvlhčovania a klimatizácie. Vyskúšajte kvalitu našej práce.

Zdroj: ASEK TZB