Na projekte KLIMAK zabezpečoval realizáciu vzduchotechniky pre čisté a ostatné priestory. Išlo o jeden z nosných projektov, na ktorom spoločnosť pracovala od roku 2020 s tým, že posledné práce boli ukončené v priebehu minulého roka

O tom, že tento projekt bol svojou náročnosťou a rozsahom jedným z našich najväčších, svedčia aj počty inštalovaných zariadení – na ilustráciu: 47 vzduchotechnických jednotiek, ktorých transport na strechu bol rovnako náročnou úlohou. Okrem toho KLIMAK inštaloval viac ako 100 ventilátorov, 23 zvlhčovačov, 400 indukčných jednotiek či 800 vírivých anemostatov. O chladenie, prípadne vykurovanie priestorov sa bude starať 80 splitových klimatizačných jednotiek a 140 fancoilov.

Zdroj: Klimak

Vysoké nároky sa kládli predovšetkým na zabezpečenie spomínaných čistých priestorov, čomu sa muselo prispôsobiť dodanie zariadení zodpovedajúce požadovaným parametrom. Všetky spomínané zariadenia je, samozrejme, potrebné pravidelne podrobovať dôslednému servisu, ktorý bude zabezpečovať dcérska spoločnosť KLIMA TREND.