Začiatkom februára sa šéf Inštitútu urbánneho rozvoja, Juraj Suchánek, vyjadril, že ak mesto nezrýchli vo vydávaní záväzných stanovísk pre projekty, bude v rozpore so stavebným zákonom, ktorý má vstúpiť do platnosti v lete budúceho roka. Dnes sme sa dočkali aj reakcie magistrátu.

Hlavné mesto na správu reagovalo, že k prijatým zákonom pristupuje zodpovedne a pracuje na zefektívnení procesov. Počas nasledujúcich mesiacov bude pokračovať tak, aby naplnilo zákon k nadobudnutiu jeho účinnosti.

Neúplné podania bude magistrát častejšie zamietať

Magistrát upozornil, že po účinnosti novej stavebnej legislatívy s predpísanými lehotami na vydanie stanoviska už nebude časový priestor na konzultáciu predkladaného návrhu, či dopĺňanie podania. V prípade, že nebude úplné, či korektne spracované, bude musieť takýto zámer zamietnuť.

„Nie je výnimočné, že posudzujeme zámery, pri ktorých developeri – stavebníci predkladajú projekty, kde veľmi kreatívne pracujú s výkladom územného plánu a v mnohých prípadoch tak ukazujú, že s ním nie sú dostatočne oboznámení,“ priblížila hovorkyňa Dagmar Schmucková.

Vo väčšine takýchto prípadov hľadá mesto so stavebníkmi riešenie, ktoré je v súlade s predpismi, z čoho často vyplývajú aj viacnásobné zmeny či doplnenia predkladaných projektov. Zdôraznila, že úlohou mesta je posúdiť každý projekt zodpovedne, tak, aby bol v súlade s územným plánom a teda vo verejnom záujme.

Rýchlejšie záväzné stanoviská byty nezlacnejú

Téma dostupnosti bývania je rovnako komplexná. „Na trh s bytmi pôsobí množstvo faktorov. Keď bude Bratislava vydávať záväzné stanoviská rýchlejšie, neznamená to automaticky, že developeri budú predávať byty lacnejšie. V súvislosti s dostupným bývaním sa mesto sústredí na rozvoj nájomného bývania.

Juraj Suchánek vo svojej správe hovorí, že ak v roku 2020 trvalo mestu pri kompletne podaných žiadostiach reálne vydanie stanoviska približne 212 dní, nevyhnutné bude za 14 mesiacov tento proces zrýchliť asi trojnásobne a pridáva štatistiky trvania vydaných záväzných stanovísk stavieb s 10 a viac bytovými jednotkami za roky 2019 až 2022.

Magistrát s IUR nesúhlasí

„Výsek štatistiky, ktorý predkladá IUR, považujeme za nekorektný, jeho titulok za zavádzajúci. Do svojho výberu si IUR vytiahlo najzložitejší a z hľadiska verejnosti najcitlivejší segment – bytové domy, sleduje len súhlasné stanoviská a celkovú dĺžku posúdenia bez ohľadu na postupné dopĺňanie projektovej dokumentácie. Nevyužilo opakovane ponúkanú možnosť konzultovať svoje podklady s mestom,“ konštatuje hovorkyňa magistrátu.

Hlavné mesto pripomína, že posudzuje veľmi široké spektrum zámerov, darí sa mu aj vďaka možnosti elektronického podania vydávať záväzné stanoviská rýchlejšie a vďaka konzultáciám počas posúdenia sa aj zvyšuje počet súhlasných stanovísk.