Zdá sa, že s termínmi súvisiacim s touto veľkou dopravnou stavbou v Bratislave je to ako na hojdačke. Za najnovšou informáciou je predseda dopravnej komisie hlavného mesta.

Správa je aktualizovaná o vyjadrenie mesta Bratislava.

Predseda dopravnej komisie a zároveň starosta Jaroviec Jozef Uhler predpokladá, že pokračovanie električkovej trate dokončia v roku 2024, v prevádzke bude v roku 2025. Povedal to pre TASR s tým, že nový harmonogram stavebných prác by mal byť hotový do konca januára.

„Po ukončení prác bude potrebné dotiahnuť ešte kolaudáciu a ďalšie administratívne veci na spustenie do prevádzky,“ vysvetlil Uhler, prečo predpokladá spustenie prevádzky až o dva roky. Intenzitu stavebných prác hodnotiť nechce, je to podľa neho otázka na stavebných odborníkov.

V reakcii na slová predsedu dopravnej komisie  hovorkyňa Dagmar Schmucková uviedla pre ASB, že hlavné mesto a zhotoviteľ sú v závere komunikácie o novom revidovanom harmonogramu. Sú pripravení pokračovať v prácach podľa aktualizovaného dokumentu. „Zámerom oboch strán je, aby výstavba električkovej trate v Petržalke napredovala a električka začala jazdiť v roku 2024,“ konštatovala.

Primátor Matúš Vallo v januári potvrdil, že projekt sa nestihne dokončiť v pôvodne plánovanom termíne, teda do konca tohto roka. Stavbu by podľa neho mali ukončiť budúci rok a električka by mohla začať jazdiť v prvej polovici roka 2024.

Vizualizácia Petržalskej električky.
Vizualizácia Petržalskej električky. | Zdroj: Mesto Bratislava

Petržalke chýbajú informácie o výstavbe

Členka mestskej dopravnej komisie Katarína Augustinič pripomenula, že s problémami sa mesto stretlo aj pri stavbe Starého mosta či pri výstavbe prvej časti električkovej trate v Petržalke, hoci v porovnaní so súčasnými boli podľa nej menšie. Situácia je, ako tvrdí, nepriaznivá i z hľadiska inflácie i rastu cien. „Mesto zvládlo urobiť dobrú robotu pre to, aby sa práce úplne nezastavili a električka mohla byť dokončená,“ povedala pre TASR.

Priebeh stavebných prác sleduje aj mestská časť Petržalka. Vzhľadom na absenciu informácií si však netrúfa objektívne zhodnotiť postup a priebeh prác, zdržanie či náklady, ani to, či sa stavba stihne dokončiť v avizovanom termíne. Pri konštatovaní o nesplnení druhého míľnika v plnom rozsahu je však podľa hovorkyne Petržalky Márie Halaškovej prirodzená istá miera neistoty.

Výstavba električky v Petržalke.
Výstavba električky v Petržalke. | Zdroj: Miro Pochyba

Najprv bol problémom stavebný materiál, potom aktualizovaný harmonogram

Stavebné práce sa začali v novembri 2021 a pôvodne mali skončiť do konca roka 2023. V uplynulom roku 2022 mesto pritom riešilo v rokovaniach so zhotoviteľom obnovenie stavebných prác, keď sa v júni  verejnosť dozvedela zo statusu primátora Matúš Valla, že práce boli v posledných týždňoch utlmené. Hlavným dôvodom bolo zdražovanie energií a stavebných materiálov : ocele, železa, betónu a ropy najmä v dôsledku vojny na Ukrajine.

Mesto Bratislava potom podpísalo začiatkom augusta nový dodatok ku zmluve so zhotoviteľom  Združením NS MHD Petržalka (Aldesa Construcciones a Aldesa Construcciones Polska). Zhotoviteľ bol vtedy podľa primátora pripravený práce zintenzívniť tak, aby bol dodržaný pôvodne dohodnutý harmonogram v zmluve. Začiatkom augusta pritom Vallo povedal, že aktualizovaný harmonogram prác na trati bude známy v septembri 2022. Nestalo sa tak, nebol známy ani v polovici januára 2023.

Dostane združenie zhotoviteľov pokutu?

V decembri 2022 na mestskom zastupiteľstve odznela informácia od vedenia mesta, že Bratislava uvažuje o pokute pre zhotoviteľa, pretože nebol v plnom rozsahu splnený 2. míľnik výstavby električkovej trate. Konkrétne uznesenie vo veci pokuty poslanci neprijali. Vzali na vedomie priebežnú správu o stave príprav tohto dôležitého projektu pre koľajovú dopravu v Bratislave.

Primátor Matúš Vallo povedal, že práce postupujú a projekt skončí v roku 2024. Vtedy prebiehalo vyhodnotenie návrhov na úprava harmonogramu prác.

V súčasnosti pokračuje aj proces schvaľovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) i následného podpisu zmluvy, keďže väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Žiadosť podal magistrát vlani v októbri, jej schválenie sa očakáva v januári.

Nové trasy MHD

Hlavné mesto má ambiciózne plány v rozšírení aj modernizácii verejnej dopravy na svojom území pre vlastného dopravcu  Dopravný podnik Bratislava. V procese posudzovania vplyvov na životné prostredie je napríklad nová trolejbusová trať Autobusová stanica – nové SND.

Bratislava plánuje predĺženie električkovej trate z mestskej časti Dúbravka do novej štvrte Bory aj trasu pred či poza nové SND, k čomu zaujalo stanovisko aj Ministerstvo kultúry SR. To nesúhlasí s trasou popred budovu divadla.

Električková trať Bosákova ulica – Janíkov dvor

Lokalita: Bratislava-Petržalka
Investor: mesto Bratislava
Dĺžka trasy: 3,9 kilometra
Výška investície: 74,58 milióna eur bez DPH
Zhotoviteľ: Združenia NS MHD Petržalka (ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA a ALDESA CONSTRUCCIONES S.A.)
Realizácia: 11/2021 – 2024