Pri požiadavke na inštaláciu keramickej dlažby alebo dlažby z prírodného kameňa na náročné a popraskané povrchy (vrátane nedostatočne vyzretých) je potrebné použiť vhodnú membránu.

Oddeľovacia a hydroizolačná membrána vyrobená z hrebienkovej HDPE vrstvy s drsným povrchom a polypropylénovou tkaninou zo spodnej strany umožňuje kladenie dlažby na kritické podklady bez potreby kopírovať kontrolné a dilatačné škáry v podklade.

Špeciálny profil membrány zabezpečuje mechanickú prídržnosť lepidla tak, aby sa dosiahla vysoká priľnavosť medzi dlažbou a membránou. Vytvára hydroizolačnú a deliacu vrstvu proti vzniku trhlín a ako deliaca vrstva zabraňuje prenosu trhlín z podkladu do podlahy.Upozornenie: Aplikácia na škáry a trhliny. Oddeľovaciu a hydroizolačnú membránu sa neodporúča použiť na prekrytie objektových škár v podklade, trhlín, alebo škár vystavených šmykovým pohybom. Zároveň sa neodporúča jej aplikácia na konštrukčné trhliny a/alebo trhliny so šírkou väčšou ako 3 mm.

Vďaka vzdušným kanálikom, ktoré sú umiestnené zo spodnej strany membrány, sa môže vlhkosť uvoľňovať z podkladu. Preto je vhodná aj na vlhké povrchy a/alebo na povrchy nedostatočne vyzreté vrátane možnosti jej použitia v exteriéri, kde chráni povrch pred prienikom vody a v kombinácii s tesniacou páskou utesňuje škáry a izoluje kritické miesta.

Membrána je vhodná na použitie na vykurovaných podlahách a zabezpečuje prenos napätia na podlahách vystavených vysokému mechanickému zaťaženiu.

Detail skladby podlahy s oddeľovacou membránou v interiéri.
Detail skladby podlahy s oddeľovacou membránou v interiéri. | Zdroj: Mapei

Položenie membrány

Pred uložením membrány na podklad je potrebné po obvode steny osadiť oddeľovací izolačný pás. Membrána sa kladie do vrstvy flexibilného cementového lepidla minimálnej triedy C2. Jednotlivé pásy membrány sa ukladajú vedľa seba s medzerou 3 až 5 mm. Po uložení sa pásy membrány zatlačia do vrstvy lepidla valčekom s maximálnou hmotnosťou 35 kg. Na membránu možno priamo nanášať cementové flexibilné lepidlo a lepiť dlažbu.

Čo budete potrebovať

  • Parotesná zábrana: PE fólia
  • Cementový poter: Topcem Pronto: spotreba: 18 až 20 kg/m2 (na každých 10 mm hrúbky vrstvy), papierové vrece, 25 kg, 18,96 €
  • Oddeľovacia a hydroizolačná membrána: Mapeguard UM 35 (rozmery (š × d): 1 × 30 m, kotúč 577,98 €)
  • Flexibilné lepidlo: napr. Ultralite S1 (spotreba: 0,8 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), čiže 1,5 až 2,5 kg/m2, papierové vrece, 15 kg, 58,90 € alebo Keraflex (spotreba: 2 až 5 kg/m(v závislosti do typu a veľkosti obkladu), papierové vrece, 25 kg 31,82 €)
  • Dvojzložková cementová veľmi pružná malta: Mapelastic (spotreba: 1,7 kg/m(na 1 mm hrúbky vrstvy), súprava 32 a 16 kg, 16 kg, 80,44 €)
  • Keramická dlažba
  • Škárovacia malta: Ultracolor Plus (spotreba: 0,1 až 2,9 kg/m(v závislosti od rozmerov obkladových prvkov a šírky škáry), papierové vrece 2, 5 a 22 kg, 5 kg, 10,92 €)
  • Náradie: meter, hliníková lata, odlamovací nôž, oceľová zubová stierka (veľkosť zuba 5 mm), valček (max. 35 kg), plastová nádoba, elektrické miešadlo

Pri požiadavke na inštaláciu keramickej dlažby alebo dlažby z prírodného kameňa na náročné a popraskané povrchy (vrátane nedostatočne vyzretých) je potrebné použiť vhodnú membránu.

01 Zrezanie membrány

01 Zrezanie membrány
01 Zrezanie membrány | Zdroj: Mapei

Kotúč oddeľovacej a hydroizolačnej membrány sa rozvinie na podkladovú vrstvu a zreže na potrebný rozmer podľa tvaru a veľkosti miestnosti.

02 Vrstva cementového lepidla

02 Vrstva cementového lepidla
02 Vrstva cementového lepidla | Zdroj: Mapei

Na očistený podklad sa nanesie celoplošne oceľovou zubovou stierkou č. 5 čerstvá vrstva cementového flexibilného lepidla minimálnej triedy C2.

03 Uloženie membrány

03 Uloženie membrány
03 Uloženie membrány | Zdroj: Mapei

Do čerstvej vrstvy cementového flexibilného lepidla sa položí odrezaný pás oddeľovacej a hydroizolačnej membrány.

04 Ďalšie pásy membrány

04 Ďalšie pásy membrány
04 Ďalšie pásy membrány | Zdroj: Mapei

Ďalší pás membrány sa ukladá k predchádzajúcemu tak, aby medzi nimi bola dodržaná medzera 3 až 5 mm.

05 Zatlačenie pásov membrány

05 Zatlačenie pásov membrány
05 Zatlačenie pásov membrány | Zdroj: Mapei

Uložené pásy oddeľovacej a hydroizolačnej membrány sa zatlačia do vrstvy cementového flexibilného lepidla valčekom s maximálnou hmotnosťou 35 kg.

06 Nalepenie dlažby

06 Nalepenie dlažby
06 Nalepenie dlažby | Zdroj: Mapei

Keramická dlažba alebo dlažba z prírodného kameňa sa ukladajú do vrstvy cementového flexibilného lepidla. Lepidlo sa odporúča naniesť aj na rubovú stranu dlažby. Po vytvrdnutí lepidla (24 hodín) sa dlažba vyškáruje škárovacou maltou.