Zvyšovanie cien plynu a elektrickej energie umocnené vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine spolu s citeľným nedostatkom niektorých tovarov, výrazne sťažili firmám fungovanie v roku 2022.

Keď sa k tomu pridá panika na trhu spôsobená nebývalým množstvom objednávok, nečakali by sme, že sa o takom období dá hovoriť aj v superlatívoch. Množstvo objednaného materiálu prevýšilo výrobné kapacity a došlo k predlžovaniu dodacích dôb a k neprehľadnosti situácie na trhu.

Za príčiny sa dajú považovať inflačné tlaky, snaha čo najskôr dokončiť stavby, informácie o nedostatku materiálov a pracovníkov. Každý z členov združenia – Ipeľské tehelne, Porfix, Wienerberger a Xella – sa musel vysporiadať so svojimi špecifickými problémami.

Kvôli objemu a hmotnosti stavebných materiálov je významnou položkou ovplyvňujúcou koncovú cenu i doprava, ktorej náklady stúpali v tomto roku v rádoch desiatok percent. S tým súvisí i rast ceny a problémy s dostupnosťou paliet, ktoré brzdili celý proces.

Množstvo objednaného materiálu prevýšilo výrobné kapacity a došlo k predlžovaniu dodacích dôb a k neprehľadnosti situácie na trhu.
Množstvo objednaného materiálu prevýšilo výrobné kapacity a došlo k predlžovaniu dodacích dôb a k neprehľadnosti situácie na trhu. | Zdroj: Shutterstock

Spoločnosti sa preto uchýlili k opatreniam ako zastavenie objednávok alebo stanovenie alokácií na materiál, ktoré v tomto období považovali za nevyhnutné. Z ich hodnotenia vieme, že nakoniec prispeli k ukľudneniu situácie a väčšej spravodlivosti v distribúcii materiálu.

„Napriek všetkým spomenutým negatívnym faktom sa nám podarilo vyrobiť a distribuovať rekordné množstvo výrobkov a považujeme rok 2022 za úspešný,“ uvádza sa v správe Združenia výrobcov murovaných materiálov (ZVMM).

Údaje Euroconstructu naznačujú, že v tomto roku dokončených približne rovnaký počet stavieb ako v roku 2021. Napríklad v odhade počtu rodinných domov je to pokles o 1%. Keďže je to porovnanie s rekordným rokom 2021, pre výrobcov murovaných tehál to je vynikajúci výsledok. Nemal by ani nastať dramatický pokles výstavby, o čom svedčí počet stavebných povolení na rodinné domy a byty.

„Odhadnúť výhľad do budúceho roka 2023 je vzhľadom na veľké množstvo premenných v rovnici veľmi ťažké. Pokiaľ sa nezmení rast cien energií a miera inflácie, budú i naďalej rásť ceny stavebných výrobkov. Nepredpokladáme však, že v takej výraznej miere ako v posledných dvoch rokoch,“ predpovedá ZVMM.

Podľa Euroconstructu sa v roku 2024 dokonca odhaduje mierny rast počtu stavebných povolení.