Možnosť uplatňovať nepredvídané náklady súvisiace s rastom cien stavebných materiálov na súčasných stavbách v pôsobnosti rezortu dopravy a výstavby považujú zástupcovia stavebného sektora za čiastočné riešenie problému.

To reaguje na výrazné zdražovanie a nedostatok materiálov na stavebnom trhu v dôsledku pandémie koronavírusu a vojny na Ukrajine.

„Zostáva neriešený súvisiaci nárast cien stavebných prác a pohonných hmôt, ktoré tvoria tiež významnú časť navýšenia nákladov stavieb. Pevne veríme, že diskusia na túto tému bude pokračovať a nájde sa analogické riešenie ako u stavebných materiálov,“ upozornil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Váhostav – SK, a. s., Jiří Skuhra. Vyplýva to z polročnej štúdie slovenského stavebníctva od analytickej spoločnosti CEEC Research, s.r.o.

Aktualizovaný metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby SR zo septembra zohľadňuje nárast cien stavebných materiálov na existujúcich stavbách spoločností a organizácií v rámci rezortu. Týka sa to opráv a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov.

Možnosť uplatňovať nepredvídané náklady súvisiace s rastom cien stavebných materiálov na súčasných stavbách v pôsobnosti rezortu dopravy a výstavby považujú zástupcovia stavebného sektora za čiastočné riešenie problému.utterstock 588702176
Možnosť uplatňovať nepredvídané náklady súvisiace s rastom cien stavebných materiálov na súčasných stavbách v pôsobnosti rezortu dopravy a výstavby považujú zástupcovia stavebného sektora za čiastočné riešenie problému. | Zdroj: Shutterstock

„Pokyn určuje mechanizmus výpočtu navýšenia ceny materiálov, reprezentujúcich väčšinu nákladov stavby. Princíp výpočtu nárastu cien stavebných materiálov je realizovaný formou kvartálnych indexov stavebných prác,“ priblížil riaditeľ a konateľ spoločnosti Strabag, s.r.o., Branislav Lukáč. Pokyn je podľa neho primárne určený pre štátnych investorov v rezorte dopravy a výstavby, ale môžu ho použiť i ostatné rezorty a samosprávy.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v súvislosti s rastom cien stavebných materiálov ešte predtým vydal metodické usmernenie. „ÚVO síce rozhodlo, že je možné dohodnúť kompenzačné dodatky k existujúcim zmluvám, takže z pohľadu verejného obstarávania je k dispozícii nástroj, ale získanie zdrojov dodatočných financií nechávajú na obstarávateľa,“ poznamenal Skuhra.

„A tu je kameň úrazu – ak nie sú k dispozícii dodatočné zdroje, ako je možné podpísať kompenzačný dodatok?“ dodal.

Istý posun v riešení cenovej problematiky na stavbách popri ministerstve dopravy je podľa stavbárov aj v rezorte životného prostredia. Ide o opatrenia týkajúce sa nárastu cien stavebných prác, tovarov a služieb v projektoch financovaných z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

„Tu to na základe doterajšieho poznania vidíme síce komplikovanejšie, ale veríme, že konštruktívnou komunikáciou nájdeme tiež primeraný kompenzačný mechanizmus na nami realizovaných stavbách,“ očakáva Skuhra.