Jednoduché a ekonomické uskutočnenie merania je neúmerné rizikám, ktoré môže v budovách spôsobiť nesprávne nastavená vetracia a klimatizačná technika. Poďme sa na meranie pohody prostredia pozrieť bližšie.

Každý z nás je z trochu iného cesta, a tak sa v spoločných priestoroch často nájde niekto, kto sa sťažuje na tepelnú nepohodu, prievan alebo príliš vydýchaný vzduch.

Nielen subjektívne názory ľudí, ale aj štúdie ukazujú, že ľudia vo všeobecnosti vnímajú klimatické podmienky v miestnostiach, napríklad teplotu, odlišne. Ľudské telo sa síce dokáže v určitých medziach prispôsobiť zmenenej klíme v miestnosti, ale pri ich prekročení sa tepelná bilancia stáva nevyváženou, čo vedie k zvýšenej záťaži kardiovaskulárneho systému.

Zdroj: Testo

Meranie pohody prostredia znamená zisťovanie tepelnej pohody (teploty a relatívnej vlhkosti) a množstva CO2 vo vzduchu a kontrolu rozsahu prievanu.

Dôvodom na pravidelné meranie pohody prostredia je aj fakt, že subjektívne pociťované nepohodlie môže znížiť schopnosť zamestnancov sústrediť sa a podávať výkon, či dokonca spôsobiť ochorenie.

Testo 400 a súprava IAQ obsahuje merací prístroj a sondy, ktoré na posúdenie tepelnej pohody prostredia potrebujeme. Firma Testo vydala i podrobný návod, ako pohodu prostredia merať, možno ho stiahnuť na stránkach firmy Testo.

Súpravu Testo IAQ možno do konca roka zakúpiť s praktickým a cenným darčekom – so záznamníkom dát na dlhodobé meranie.

Koncentrácia oxidu uhličitého (CO₂) je kľúčovým ukazovateľom kvality vzduchu v miestnosti a správneho nastavenia ventilačného systému. Nízka kvalita vzduchu v dôsledku nadmernej koncentrácie CO₂ vedie k únave a nedostatočnej koncentrácii a dokonca môže spôsobiť ochorenie.

V praxi by koncentrácia CO₂ na pracovisku nemala prekročiť 1 000 ppm podľa Pettenkofera.

To znamená, že na dosiahnutie vhodnej kvality vzduchu v miestnosti je potrebné na jedného užívateľa v miestnosti dodržiavať rýchlosť výmeny vzduchu aspoň 50 m3/hod.

Čo je tepelná pohoda?

Tepelná pohoda nastáva, keď sa človek cíti tepelne neutrálne a keď je dosiahnutá tepelná rovnováha (tepelná bilancia) jeho tela.

Meriame štyri základné parametre:

  • teplotu vzduchu;
  • vlhkosť vzduchu;
  • rýchlosť vzduchu (prievan), rýchlosť prúdenia vzduchu;
  • tepelné žiarenie v okolí, príp. tepelné sálanie.
Meranie pohody pomocou multifunkčného meracieho prístroja testo 400 je jednoduché a prehľadné.
Meranie pohody pomocou multifunkčného meracieho prístroja testo 400 je jednoduché a prehľadné. | Zdroj: Testo

Kedy je nutné merať pohodu prostredia?

Všeobecne platí, že index PPD, teda podiel zamestnancov, ktorí sú nespokojní s vnútornou klímou, by nemal byť vyšší ako desať percent.

Dôvodom, prečo pravidelne merať a vyhodnocovať pohodu prostredia, je i fakt, že pravidelné a komplexné merania kvality vnútorného vzduchu a komfortu (°C, % RH, tepelné žiarenie, m/s a CO2) na pracoviskách umožňujú presné nastavenie vnútornej klímy a znižujú riziko absencie personálu z dôvodu choroby.

Program na meranie pohody prostredia PMV/PPD vás prevedie meraním krok za krokom. Okrem indexu oblečenia a aktivity musí byť definovaná aj dĺžka merania a cyklus merania. Dĺžka merania (či bude dlhodobé nebo krátkodobé) a cyklus merania závisia predovšetkým od príslušného meracieho zadania a typu sťažnosti.

Podrobný návod nájdete v sprievodcovi meraním na stránkach firmy Testo. Kalibráciu meracích snímačov používaných na meranie zaisťuje priamo firma testo vo svojom kalibračnom laboratóriu.

Výsledok/interpretáciu merania možno posúdiť ihneď v priebehu merania alebo ho interpretovať pomocou softvéru EasyClimate dodávaného spoločne s prístrojom testo 400.

Zhrnutie

Bez objektívneho skúmania pohody prostredia – teda často subjektívne vnímaných vplyvov – nie sú regulačné opatrenia zo strany technika vzduchotechniky alebo domového technika možné. Pohoda prostredia sa rieši najčastejšie vo veľkopriestorových kanceláriách, kde sa zamestnanci sťažujú na tepelnú nepohodu (príliš teplo alebo zima, prievan, príliš suchý vzduch), ale i v dopravných prostriedkoch (napr. vývoj a údržba vlakov) a vo výrobe.

Na orientačné meranie a nastavenie vzduchotechniky nemusí mať firma akreditáciu, a preto súpravu na meranie pohody prostredia používajú správcovia budov a vyhnú sa tak nutnosti drahého merania od externých firiem. Na oficiálnu správu by mala byť splnená podmienka akreditácie a firma by mala byť riadne vyškolená.

Laboratórium ČVUT FSI – stojan a prístroj so snímačmi na meranie pohody prostredia