Mesto Trnava bude mať do konca tohto roku pokryté fotovoltickými panelmi strechy všetkých základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, mestskú polikliniku aj malometrážne byty pre dôchodcov na Clementisovej ulici.

„Fotovoltické panely sme už začali realizovať na základných školách na Atómovej, Gorkého a Spartakovskej. Momentálne prebieha verejné obstarávanie na polikliniku a malometrážne byty a minulý týždeň sme poslali finančný transfer aj na všetkých šesť ostávajúcich základných škôl. Prvé tri školy budú mať nainštalované fotovoltické panely v najbližších dňoch, pokrytie všetkých objektov očakávame do dvoch mesiacov,“ uviedla prednostka mestského úradu Katarína Koncošová.

Cena týchto fotovoltických panelov je približne 920-tisíc eur. Návratnosť investície by mala byť za tri roky, realita však bude závisieť od aktuálnych cien energie a ďalších okolností. „Napríklad spotreba na ZŠ Vančurova bola v minulom roku 52,955 MWh, fotovoltika na nej vyrobí za rok 45,78MWh pri výkone 40,50 FWE/kp. To znamená, že za rok môže táto škola ušetriť približne osemdesiat percent dovtedajšej spotreby,“ informovalo mesto.

Vyrobená elektrická energia bude spotrebovávaná v budovách a prebytky sa majú ukladať prostredníctvom distribučnej siete do virtuálnej batérie. „Od nášho členstva v pracovnej skupine Únie miest Slovenska (ÚMS) očakávame nielen koordinovaný postup, výmenu skúseností a zdieľanie opatrení, ale aj asistenciu štátu pri povolení zdroja na výrobu elektriny a jeho následné pripojenie do distribučných sietí,“ doplnila Koncošová.

Mesto má zámer umiestniť fotovoltickú elektráreň s výrazne vyšším výkonom aj na časť zrevitalizovanej skládky odpadu, ale povoľovací proces na realizáciu tohto projektu a jeho pripojenie do siete je veľmi náročný.