Zvlhčovač vzduchu Condair DL je ďalšou generáciou zvlhčovača Condair Dual2 – svetovo najúspešnejšieho systému adiabatického zvlhčovania. Jeho hygienická spoľahlivosť je overená praxou a bola overovaná a certifikovaná nezávislými organizáciami.

Obr2 condairDL video
Zdroj: Flair

Inteligentná kombinácia dvoch adiabatických metód

Hybridné zvlhčovanie využíva výhody dvoch spôsobov zvlhčovania – rozprašovania a odparovania vody. Táto kombinácia umožňuje eliminovať nedostatky, ktoré sa môžu objaviť ak sa používajú tieto technológie samostatne. Preto je tento zvlhčovací systém prvou voľbou pri kritériách ako sú hygiena, energetická efektívnosť a úspora nákladov.

Zdroj: Flair

Patentovaný systém HygienePlus®

Klimatizácia a zvlhčovacie zariadenia vo všeobecnosti nie sú sterilné prostredia. Dokonca aj keď sa zvlhčuje pitnou vodou, nemožno hovoriť o prostredí bez baktérií.

Mikróby sa vždy môžu usadiť a vytvárať nebezpečné biofilmy vo zvlhčovačoch a v mokrých oblastiach klimatizácie. Preto je dôležité zabezpečiť vhodné hygienické opatrenia, aby sa predišlo rastu a šíreniu mikroorganizmov. Patentovaný systém HygienePlus® zabezpečí zdravý vzduch a trvalé hygienické prostredie.

Zdroj: Flair

Energeticko-efektívny nízkotlakový systém

Nízkotlakový systém s prevádzkovým tlakom cca 7 bar predstavuje značné úspory na energiách v porovnaní s vysokotlakovými rozprašovacími systémami, ktoré pracujú s tlakom 80 bar. Kombináciou zvlhčovača Condair DL a reverznej osmózy Condair AT2 sa zvlhčovacie čerpadlo stáva zbytočným!

Zdroj: Flair

Schéma systému

Riešenie s nízkotlakovým systémom umožňuje oveľa menšie dĺžky zvlhčovacích komôr v porovnaní s vysokotlakovými zvlhčovačmi. Vďaka usporiadaniu keramických odparovacích elementov, ktoré pokrývajú celý prierez a tiež homogénneho rozprašovacieho kužeľa použitých trysiek môže byť celková dĺžka zvlhčovacej komory skrátená až na 600 mm.

Zdroj: Flair

Úplne bez aerosólu

Vodný aerosól, pokiaľ je kontaminovaný mikroorganizmami z vody alebo z existujúceho biofilmu, môže slúžiť ako prostriedok k ďalšiemu šíreniu mikroorganizmov ďalej do vzduchu, ktorý dýchajú osoby. Condair DL používa spoľahlivé riešenie s keramickými odparovacími doskami, na ktorých sa účinne odparuje vzduch a aerosól sa kompletne odlúči.

Zdroj: Flair

Komponenty hybridného zvlhčovacieho systému

Základom pre ekonomickú a najmä hygienickú prevádzku adiabatického zvlhčovača je zosúladený systém od prívodu pitnej vody až po zvlhčovaciu komoru.

Zdroj: Flair