Pri zateplení obvodového plášťa minerálnymi tepelnoizolačnými doskami sa odporúča použiť na začistenie okenného a dverného ostenia pod vrstvu omietky okenný a dverný začisťovací profil a rohový omietkový profil, ktoré sa vkladajú do vrstvy ľahkej minerálnej malty.

Pred vložením začisťovacieho profilu treba drážku na vloženie profilu dôkladne očistiť. Pred jeho vložením sa z profilu odstráni ochranná lišta kompresnej pásky a profil sa vloží do drážky. Po osadení do drážky sa prichytí pomocou plastových kolíkov do minerálnych tepelnoizolačných dosiek.

Na ostenie sa nanesie vrstva ľahkej minerálnej malty, do ktorej sa vtlačí výstužná tkanina začisťovacieho profilu. Malta, ktorá sa pretlačí cez výstužnú tkaninu, sa zahladí hladkou stranou oceľového zubového hladidla. Na ostenie sa nanesie podkladová vrstva ľahkej minerálnej malty pod rohový omietkový profil.Info o materiáli: Ľahká minerálna malta – suchá maltová zmes zložená z anorganických spojív, plnív a hygienicky neškodných zušľachťujúcich prísad.

Malta sa nanesie aj na vonkajší roh ostenia. Do vrstvy malty sa osadí plastová lišta rohového profilu s výstužnou tkaninou, ktorá sa vtlačí do vrstvy malty. Na výstužnú tkaninu rohového profilu sa nakoniec nanesie ďalšia vrstva malty, ktorá sa dôkladne zahladí.

Čo budeme potrebovať:

  • Začisťovací profil
  • Plastové kolíky
  • Ľahká minerálna malta (Multipor ľahká malta (FIX X700) spotreba: približne 3,5kg/m² (hrúbka vrstvy 5 mm), papierové vrece, 20 kg 24,20 €)
  • Rohový omietkový profil so sklovláknitou výstužnou tkaninou
  • Náradie (plastová nádoba, nízkootáčkové elektrické miešadlo, oceľové zubové hladidlo, murárska lyžica)

Spracovanie ľahkej minerálnej malty

Obsah vreca ľahkej minerálnej malty sa postupne vsype do čistej vody (7,5 l/20 kg) a premieša stavebným miešadlom. Mieša sa až do dosiahnutia optimálnej konzistencie malty. Takto spracovaná zmes sa nechá odležať min. 5 minút a znovu sa dôkladne premieša. Podklad na lepenie musí byť súdržný, čistý a bez prachu. Čerstvá zmes malty je za bežných teplôt spracovateľná približne 1,5 hodiny.

01 | Vyčistenie drážky

01 | Vyčistenie drážky
01 | Vyčistenie drážky | Zdroj: Xella

Drážka na vloženie okenného a dverného začisťovacieho profilu sa vyčistí.

02 | Ochranná lišta kompresnej pásky

02 | Ochranná lišta kompresnej pásky
02 | Ochranná lišta kompresnej pásky | Zdroj: Xella

Pred vložením profilu sa odstráni ochranná lišta kompresnej pásky a profil sa vloží do drážky.

03 | Pripevnenie profilu

03 | Pripevnenie profilu
03 | Pripevnenie profilu | Zdroj: Xella

Profil sa prichytí pomocou plastových kolíkov priamo do minerálnych tepelnoizolačných dosiek.

04 | Vrstva ľahkej minerálnej malty

04 | Vrstva ľahkej minerálnej malty
04 | Vrstva ľahkej minerálnej malty | Zdroj: Xella

Na ostenie sa hladkou stranou oceľového zubového hladidla nanesie ľahká minerálna malta.

05 | Prečesanie vrstvy malty

05 | Prečesanie vrstvy malty
05 | Prečesanie vrstvy malty | Zdroj: Xella

Nanesená vrstva ľahkej minerálnej malty sa prejde zubovou stranou hladidla.

06 | Vtlačenie výstužnej tkaniny

06 | Vtlačenie výstužnej tkaniny
06 | Vtlačenie výstužnej tkaniny | Zdroj: Xella

Pri zateplení obvodového plášťa minerálnymi tepelnoizolačnými doskami sa odporúča použiť na začistenie okenného a dverného ostenia pod vrstvu omietky okenný a dverný začisťovací profil a rohový omietkový profil, ktoré sa vkladajú do vrstvy ľahkej minerálnej malty.

07 | Zahladenie malty

07 | Zahladenie malty
07 | Zahladenie malty | Zdroj: Xella

Malta, ktorá sa pretlačí cez výstužnú tkaninu, sa zahladí hladkou stranou oceľového zubového hladidla.

08 | Malta pod rohový profil

08 | Malta pod rohový profil
08 | Malta pod rohový profil | Zdroj: Xella

Na takto pripravené ostenie a roh ostenia sa nanesie hladkou stranou oceľového zubového hladidla podkladová vrstva malty pod rohový omietkový profil.

09 | Prečesanie malty

09 | Prečesanie malty
09 | Prečesanie malty | Zdroj: Xella

Nanesená vrstva malty sa prejde zubovou stranou oceľového zubového hladidla.

10 | Plastová rohová lišta

10 | Plastová rohová lišta
10 | Plastová rohová lišta | Zdroj: Xella

Na roh ostenia sa do maltového lôžka pripevní plastová rohová lišta so sklovláknitou výstužnou tkaninou.

11 | Ďalšia vrstva malty

11 | Ďalšia vrstva malty
11 | Ďalšia vrstva malty | Zdroj: Xella

Na výstužnú tkaninu rohovej lišty sa nanesie ďalšia vrstva ľahkej minerálnej malty a zahladí sa.

12 | Zahladenie malty

12 | Zahladenie malty
12 | Zahladenie malty | Zdroj: Xella

Malta sa nanesie tak, aby bol rohový omietkový profil pokrytý rovnomernou vrstvou, a zahladí sa hladkou stranou oceľového hladidla.Minerálna tepelnoizolačná doska: Minerálna nevláknitá izolácia Multipor je izotropná masívna izolácia s vysokou úrovňou tepelnej ochrany λ = 0,044 W/(m . K). Ide o kalcium-silikátové dosky, ktoré sú kapilárne aktívnym materiálom so schopnosťou prijímať a prenášať vodu vo forme pary, príp. kondenzátu. Izolácia je tvarovo stála, paropriepustná, nehorľavá a odolná proti riasam a plesniam.

Minerálna tepelnoizolačná doska
Minerálna tepelnoizolačná doska | Zdroj: Xella