Rekonštrukcia centra je súčasťou programu modernizácie školských budov a revitalizácie COVP z dielne BSK.

Rekonštrukcia Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) na Harmincovej ulici v Dúbravke je ukončená. Ako informuje hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman, stavebné práce sú hotové a na jeseň je naplánovaná kolaudácia.

Rekonštrukcia centra je súčasťou programu modernizácie školských budov a revitalizácie COVP z dielne BSK. Centrum na Harmincovej je pracoviskom Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb na Farského ulici a slúži ako COVP pre oblasť potravinárstva.

Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, pričom zo strany riadiaceho orgánu bola na rekonštrukčné práce schválená suma 2,4 milióna eur a na nákup materiálno-technického vybavenia približne 1,1 milióna eur.

Komplexná rekonštrukcia

Cieľom rekonštrukcie objektu na Harmincovej ulici je zvýšenie počtu žiakov školy na praktickom vyučovaní a vytvorenie priestorov podobných podnikateľskému sektoru. Komplexne zrekonštruovali štyri podlažia budovy.

V celom objekte vymenili rozvody kanalizácie a vody, rozvody ústredného kúrenia a elektroinštalácie, súčasťou bola aj inštalácia sociálnych zariadení.

Stavebnými prácami sa vybudovali dve prevádzky v novom koncepte pekár/cukrár a mäsovýroba, ktoré majú svoje oddelené výrobné priestory so zázemím a skladmi,“ priblížila Forman s tým, že celý objekt je zateplený, vrátane kompletnej výmeny okien, čím sa znížila energetická náročnosť objektu.

Vybavenie miestností

Aktuálne realizujú proces verejného obstarávania na nákup materiálno – technického vybavenia odborného pracoviska pre praktické vyučovanie, odborný výcvik a odbornú prax (odborov potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve, potravinárstvo – potravinár – kvalitár, výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, výživa a šport, výroba potravín, mäsiar, lahôdkar, mäsiar – kuchár, pekár, cukrár, cukrár kuchár, cukrár pekár, biochemik – mliekarenská výroba, biochemik – výroba piva a sladu, mäsiar) a celoživotné vzdelávanie.

Práce tiež prebiehajú na obnove a modernizácii jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, prednáškových a vyučovacích miestností. Ukončenie projektu predpokladá BSK v lete 2023.

Moderné priestory

COVP sa podľa BSK ukázali ako nevyhnutná súčasť siete stredných odborných škôl, nakoľko väčšiemu počtu žiakov umožnia absolvovať prax v prostredí porovnateľnom so súkromným sektorom a s možnosťou ich následného zapojenia do vyučovania priamo u zamestnávateľa.

Zároveň moderné priestory, ako aj vybavenie, prispejú k rozvoju pedagógov a priblížia vzdelávanie k podmienkam podobným v podnikateľskom prostredí,“ uzavrela samospráva.