Investor vypracoval správu o vplyvoch na životné prostredie. Zároveň pracuje na prípravných prácach na Trnavskom mýte

Projekt Nový Istropolis má za sebou ďalší krok v povoľovacom procese EIA, ktorý posudzuje vplyv projektu na životné prostredie. Spoločnosť Trnavské Mýto, a.s., ktorá patrí pod developera Immocap, vypracovala správu o hodnotení, vrátane príslušných štúdií v rozsahu hodnotenia, ktoré určilo Ministerstvo životného prostredia SR.

„Ide o dôležitý krok, ktorý nás posúva bližšie k samotnej realizácii Nového Istropolisu. Naplno však pokračujeme nielen v povoľovacích procesoch, ale paralelne aj v ďalších prípravných prácach priamo na Trnavskom mýte,“ priblížil Jakub Gossányi, riaditeľ developmentu v spoločnosti Immocap.

Vypracovanie tejto správy v praxi znamená, že developer vypracoval správu o hodnotení vrátane príslušných štúdií a prepracoval zámer podľa pripomienok rezortu životného prostredia, dotknutej odbornej a laickej verejnosti, občianskych združení, štátnych a verejných organizácií, a všetkých ostatných účastníkov konania. Správa o hodnotení vplyvov projektu Nový Istropolis na životné prostredie okrem dvoch pôvodných variantov projektu (A a B) dôkladne zhodnotila aj tzv. nulový variant. Rovnako je súčasťou správy aj modifikovaný variant(C).

Nový Istropolis - vizualizácia.
Nový Istropolis – vizualizácia.

Moderná mestská zóna

Projekt Nový Istropolis bude podľa správy spĺňať všetky právne predpisy a normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, nakladania s odpadmi, bezpečnosti aj hygieny. Zásadným spôsobom sa zvýši množstvo zelene a riešení na zmiernenie vplyvov klimatických zmien. Takisto navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby územia, podporuje cyklotrasy, pohyb peších a napojenie na dopravnú sieť v meste.

„Prinášame do Bratislavy modernú mestskú zónu plnú zelene a kvalitných verejných priestorov, v ktorej bude radosť pracovať, bývať alebo len tak tráviť voľný čas. Nový Istropolis okrem modernej kultúrno-spoločenskej sály prinesie najmä tri nové námestia. Naša spolupráca s európskou špičkou v urbanizme – ateliérmi KCAP a Cityförster – je potvrdením kvality, o ktorú sa od počiatku usilujeme. Dlhodobou ambíciou Immocap je vytvoriť z Trnavského mýta pulzujúce centrum mesta, kde sa stretávajú pracovné, dopravné aj voľnočasové cesty všetkých nás,“ povedal CEO Immocap Martin Šramko.