Trh logistických nehnuteľností zažíva zvýšený dopyt po malých obchodných jednotkách a priestoroch logistiky poslednej míle

Analýza krajín strednej a východnej Európy (CEE-15) ukázala zvýšený dopyt po malých obchodných jednotkách (Small Business Units) a priestoroch logistiky poslednej míle (Last Mile Logistics). V nasledujúcich kvartáloch možno očakávať ďalší významný vývoj tohto trhového segmentu a celkového dopytu po priemyselných aj skladových priestoroch v 15 krajinách strednej a východnej Európy (CEE-15).

Celková ponuka priestorov typu SBU (Small Business Units) a LML (Last Mile Logistics) v krajinách CEE-15 predstavuje viac ako tri milióny štvorcových metrov, ale rozvoj trhu v regióne nie je rovnomerný. Najviac priestorov sa nachádza v Poľsku (približne dva milióny m2). Tieto zistenia uvádza nová správa spoločnosti Colliers s názvom „ExCEEding Borders Small Business Units & Last Mile Logistics Sector in CEE-15”.

„Dopyt nájomcov zo sektoru priemyslu a logistiky bol v krajinách strednej a východnej Európy v posledných rokoch silný v dôsledku záujmu spoločností z oblasti 3PL (logistika tretích strán), maloobchodu a distribúcie, nasledovaných sektormi ľahkej výroby, automobilovým priemyslom a rýchloobrátkovým tovarom. Počas pandémie covidu-19 sme zaznamenali zvýšený záujem nájomcov zo sektora e-commerce a logistických operátorov, ktorí ponúkajú svoje služby maloobchodníkom a spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú internetovým predajom. Následkom tohto trendu je aj nárast dopytu po SBU/LML priestoroch,” priblížil Kevin Turpin, regionálny riaditeľ pre kapitálové trhy v strednej a východnej Európe v spoločnosti Colliers…