Náklady na vykurovanie a ohrev vody predstavujú v domácnosti druhý najvyšší výdaj po potravinách. Prinášame vám šesť tipov, ako ušetriť v dlhodobom horizonte na energiách za vykurovanie. Ocenia ich predovšetkým majitelia starších rodinných domov.

Vymeňte staré okná za nové

Okno bolo kedysi synonymom tepelných únikov, okná na dome zapríčiňovali 30 až 40 % celkových tepelných strát. Je pravdou, že do ich výmeny je nutné investovať tisíce eur. Týmto krokom však zamedzíte úniku tepla z interiéru. Pokiaľ dom rekonštruujete, orientujte celodenne obývané miestnosti na juh – v zime tak môžete využiť pasívne solárne zisky.

V skratke povedané, energia, ktorá sa dostáva cez zasklenie okna znižuje potrebu tepla na kúrenie. A najväčšou plochou, ktorá do interiéru púšťa najviac tepla, sú práve okná. Preto by mali byť navrhnuté tak, aby umožnili vpustiť do interiéru čo najviac slnečnej energie.

Pri dobrej tepelnej izolácii tvoria slnečné zisky významný podiel na celkovom pokrytí potreby tepla domu. Plusom pri veľkých oknách je i dostatok prirodzeného svetla, ktorého potrebu pre správne fungovanie tela dokázali aj výskumy.

Pasívne solárne zisky však nemusia byť len výhodou, v lete treba dom chrániť pred prehrievaním. Riešením sú exteriérové žalúzie, protislnečné fólie či protislnečné sklá. Takéto sklá majú skvelé tepelnoizolačné vlastnosti, vysokú priepustnosť svetla a nízky solárny faktor zároveň zaručuje minimálne prehrievanie interiéru v letnom období.

Zvoľte dostatočnú hrúbku izolácie

Nedostatočné zateplenie domu môže vašu peňaženku odľahčiť o stovky eur ročne. Podľa výrobcu minerálnych izolácii URSA je u nás priemerná hrúbka zateplenia vonkajšej steny 13 cm, aj keď minimálna odporúčaná hrúbka izolácie by mala byť o 5 cm viac. Pri starších typoch tehlového muriva sa odporúča i viac ako 20 cm.

Česká Asociace výrobců minerální izolace dokonca odporúča navýšiť v dôsledku rastúcich cien energií hrúbku izolácie až na 28 cm. Návratnosť pri dome s obytnou plochou 150 m2 a spotrebou 40 MWh ročne odhaduje na niekoľko rokov.Pokiaľ sa chceme vymaniť zo závislosti od plynu, musia rodinné domy znížiť ročnú spotrebu energie ideálne pod 12 MWh.

Nezabúdajte na strechu a úniky tepla

Strechu môžeme pokladať za akúsi piatu stenu domu. Cez nezateplenú strechu však môže unikať až tretina tepla. V závislosti od použitého materiálu sú pre šikmé strechy odporúčané izolácie s hrúbkou minimálne 24 cm. Z dlhodobého hľadiska je však ekonomicky výhodné ísť až do hrúbky 42 cm.

„Treba si uvedomiť, že zateplenie domu je dlhodobá investícia. Ak na začiatku jednorazovo investujeme o niečo viac do kvalitnej izolácie, respektíve do väčšej hrúbky izolácie, zabránime tepelným stratám a ušetríme následné každoročné náklady na energie,“ odporučila Ing. arch. Tereza Vojancová, architektka zo spoločnosti URSA.

Zateplenie strechy
Mnoho slovenských domácností plánuje renovovať svoj rodinný dom po častiach počas dlhšieho obdobia. Strechu odsúvajú na druhú koľaj. | Zdroj: iStock

Zmodernizujte vykurovanie

Na vykurovanie sa v priemernom neobnovenom dome spotrebuje viac ako 80 % celkovej energie. Existuje niekoľko dôvodov na modernizáciu vykurovania, okrem financií medzi ne patria zastarané technológie, bezpečnosť, ochrana klímy a nižšie emisie CO2. Podľa prieskumu o vykurovaní, ktorý spravil v roku 2019 Štatistický úrad SR pre SHMÚ, bol v čase prieskumu priemerný vek kotlov 11 rokov a 8 % z nich malo viac ako 20 rokov.

Dáta tiež ukázali, že 89 % domácností využíva ako palivo drevo a 67 % domácností ho pritom skladuje viac ako rok alebo kupuje už suché drevo. V snahe ušetriť na palive sa však v niektorých domácnostiach kúri nedostatočne vysušeným palivovým drevom, spaľuje sa nekvalitné uhlie či dokonca odpad.O modernizácii sa uplatí uvažovať, ak má váš kotol 15 či 20 rokov. Investíciou do správnej techniky môžete v dome ušetriť veľa peňazí, ktoré inak idú na vykurovanie.

Modernizácia však neznamená, že vymeníte starý kotol za nový toho istého typu. Ak kúrite tuhým palivom, modernizácia je v tomto prípade výmena prehorievacieho alebo odhorievacieho kotla za splyňovací či automatizovaný kotol. Okrem nižších prevádzkových nákladov oceníte aj vyšší komfort kúrenia.

Ako uvádza Slovenská agentúra životného prostredia, takéto vykurovacie zariadenie je vhodné kombinovať s akumulačnou nádržou – teplo z nej sa môže kedykoľvek uvoľňovať do vykurovacieho systému bez toho, aby vykurovacie zariadenie bolo v prevádzke, čo šetrí prevádzkové náklady na kúrenie.

Nastavte správne termostatické hlavice

Ani najlepšie vykurovanie nefunguje bez správne nastavenej regulácie. Vykurovanie treba regulovať termostatmi, najefektívnejšia je výmena starých radiátorových hlavíc za nové. Priestor neprekurujte, zníženie teploty o jeden stupeň predstavuje úsporu 6 % (pri poklese z 21 stupňov na 20 stupňov Celzia).

Vykurovanie v dome môžete mať pod kontrolou aj v čase, keď sa v domácnosti nenachádzate. Inteligentné termostaty a hlavice ovládané cez aplikácie v telefóne dokážu podľa Davida Fuchsa z firmy Agora DMT v rôznych modeloch ušetriť 20 až 50 % spotreby energie pri zónovom vykurovaní.

Istotou je podľa neho aj prechod z plynu na vykurovanie elektrickou energiou: „S ohľadom na nestabilitu dodávok plynu, ktorého produkciu nie sme schopní zabezpečiť v dostatočnom množstve, je nahradenie plynu elektrickou energiou cestou k nezrovnateľne väčšej istote. Prechod nie je v súčasnosti ani tak o úsporách ako skôr o väčšej istote, že energia do domácnosti pritečie“.

Dajte šancu obnoviteľným zdrojom energie

Energia, ktorá je bezplatná? Pri obnoviteľných zdrojoch energie je to v podstate pravda. Okrem investície do techniky totiž nevznikajú žiadne náklady na spotrebu. Solárne panely (slnečné kolektory a fotovoltické panely) zachytávajú slnečné žiarenie a premieňajú ho na teplo na vykurovanie, ohrievajú úžitkovú vodu v zásobníku či bazéne alebo premieňajú slnečnú energiu na elektrickú.

Solárne panely
Aby bola obnova rodinného domu efektívna, vyžaduje si podľa odborníkov obnoviteľné zdroje energie. | Zdroj: iStock

Pre tých, ktorí majú ekonomické aj ekologické zmýšľanie sú rozumnou investíciou tepelné čerpadlá, ktoré zvládnu vyhrievanie, chladenie či prípravu teplej vody aj vo viacgeneračných domoch. Pri renováciách a výmene starých plynových kotlov sa odporúčajú hybridné tepelné čerpadlá.

„Ak v súčasnosti používate na vykurovanie domu a ohrev vody plyn, systém tepelného čerpadla vám v krátkodobom horizonte nemusí priniesť požadované finančné úspory a na preukázanie návratnosti investície bude potrebný dlhší čas. Ak však používate na vykurovanie svojho domu olej, elektrinu, kvapalný plyn alebo tuhé palivá, tepelné čerpadlo so vzduchovým alebo zemným zdrojom je dobrým spôsobom, ako znížiť svoju uhlíkovú stopu a ušetriť peniaze na účtoch za energiu,“ informoval výrobca čerpadiel Daikin, ktorý je celosvetovým lídrom v oblasti vykurovania a chladenia.

Obnoviteľnú surovinu spaľuje aj kotol na pelety. Ten môže kombinácii s pokročilou reguláciou optimálne reagovať na zmeny potreby tepla v dome, a to aj bez vášho zásahu. Vašou jedinou prácou bude vynášať ručne popol raz za týždeň či dva. Aby systém takto fungoval, budete potrebovať aj sklad na pelety a dopravník na zásobovanie kotla.

Extra tip: Kde získať dotáciu na modernizáciu vykurovania?

Program Zelená domácnostiam III

V súčasnosti môžete stále žiadať o príspevok na výmenu starého kotla za nový zdroj zariadenia na výrobu tepla a ohrev vody, a to solárne kolektory, fotovoltické panely, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. V aktuálne prebiehajúcom projekte Zelená domácnostiam III platia rovnaké technické podmienky ako v Zelenej domácnostiam II. Na výber máte vyše 4-tisíc typov zariadení.Momentálne je k dispozícii na vydávanie poukážok ešte 19 miliónov €. Najväčší dopyt je po fotovoltických paneloch a tepelných čerpadlách. Pozor, projekt je realizovaný na celom území SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Slovenská inovačná a energetická agentúra prijala v júli prvé žiadosti o preplatenie poukážok, ktoré boli vydané tento rok. Celkový počet nových vydaných poukážok, pri ktorých sú domácnosti pripravené zariadenia inštalovať do 3 mesiacov, sa tak zvýšil na viac ako 4 600.

Plán obnovy a odolnosti SR

V treťom štvrťroku 2022 môžete získať dotáciu na nový zdroj energie aj z Plánu obnovy, ktorý podporí rekonštrukciu 30-tisíc rodinných domov. Príspevok sa vzťahuje na kúpu a inštaláciu tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov a slnečných kolektorov. Podľa zverejnených predbežných podmienok sa v skupine opatrení B ráta aj s výmenou neefektívnych kotlov na tuhé palivo za plynové kondenzačné kotly.

Výška výdavkov na výmenu hlavného zdroja tepla za nový plynový kondenzačný kotol (vrátane demontáže pôvodného zdroja tepla, inštalácie nového kotla, súvisiacich prác a revíznej správy) však nesmie prekročiť 20 % celkových oprávnených výdavkov projektu.

Podmienkou pre získanie dotácie je úspora primárnej energie minimálne 30 % oproti stavu pred obnovou a zároveň vykonanie aspoň jedného opatrenia zo skupiny A, kam patria napríklad zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien…