Obnova kina je súčasťou veľkého projektu zriadenia kreatívneho centra v Nitre za viac ako 15,5 milióna eur.

V lete je plánovaný začiatok obnovy kina Palace na Radlinského ulici, ktoré nie je využívané už dlhých 16 rokov. Primátor Marek Hattas podpísal zmluvu na jeho obnovu, ktorá bude financovaná z eurofondov.

Ako informovala nitrianska radnica, rekonštrukcia legendárneho kina od významného slovenského architekta Fridricha Weinwurma potrvá 18 mesiacov a náklady presiahnu štyri milióny eur. Objekt bude po nevyhnutnej rekonštrukcii opäť slúžiť kultúre.

ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ

Návrh rekonštrukcie vzišiel z architektonickej súťaže, do ktorej sa zapojili tri desiatky ateliérov. Ráta s úplným návratom k pôvodnému vzhľadu budovy tak, ako bola navrhnutá architektom Weinwurmom.

Opätovne bude odkrytá vonkajšia terasa, vznikne otvorený parter, čím bude kino Palace priamo komunikovať s pešou zónou a prispeje tak k jej oživeniu.

MULTIFUNKČNÝ PRIESTOR

V hlavnej sále vznikne po obnove multifunkčný priestor, takzvaný black box, ktorý bude možné flexibilne meniť podľa požiadaviek konkrétneho podujatia.

Všetka technická infraštruktúra bude pod úrovňou sály, kde bude aj zázemie pre účinkujúcich. Obnova legendárneho kina Palace je súčasťou veľkého projektu vybudovania kreatívneho centra v meste pod Zoborom.

Mesto Nitra naň získalo viac ako 15,5 milióna eur, jeho súčasťou bude okrem obnovy kina aj rekonštrukcia ďalších štyroch budov na Martinskom vrchu.