Moderné priestory majú múzeu zaistiť nielen bezpečnosť zbierkových predmetov, ale aj zníženie dosahu negatívnych vplyvov klimatických zmien na ne

Ministerstvo obrany (MO) vybuduje novú výstavnú halu pre Vojenské historické múzeum (VHM) v Piešťanoch. Predpokladané náklady sú viac ako štyri milióny eur. Začiatok obstarávania stavby v stredu odsúhlasila vláda.

Vývoj ozbrojených síl

,,Zámer vybudovať modernú výstavnú halu vyplynul z potreby predstaviť návštevníkom VHM v Piešťanoch vývoj a výzbroj ozbrojených síl po roku 1945 až po súčasnosť. Návštevník bude mať tak možnosť vidieť ‚pod jednou strechou‘ vývoj armády po druhej svetovej vojne prostredníctvom prezentovaných veľkorozmerných zbierkových predmetov,“ priblížilo MO SR.

Moderné priestory majú múzeu zaistiť nielen bezpečnosť zbierkových predmetov, ale aj zníženie dosahu negatívnych vplyvov klimatických zmien na ne. Zároveň sa má zvýšiť komfort návštevníkov a tiež kvalita pracovných podmienok zamestnancov.

Realizácia do dvoch rokov

Navrhovaný objekt má byť umiestnený na voľnej ploche areálu Vojenského historického múzea v Piešťanoch, s realizáciou sa ráta v rokoch 2022 až 2024.

,,Je to veľká investícia do vojenskej histórie,“ komentoval po schválení materiálu minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Podľa riaditeľa Vojenského historického ústavu Miloslava Čaploviča nová hala zlepší podmienky pre starostlivosť o múzejné predmety a ich prezentáciu širokej verejnosti. ,,Zaujímavosťou pre návštevníkov bude možnosť vidieť našich reštaurátorov priamo pri práci na obnove týchto historických unikátov,“ priblížil.