Energetická komunita Viessmann Share zabezpečuje dodávku energie presne prispôsobenú individuálnym potrebám zákazníkov, navyše je 100 % ekologická z obnoviteľných zdrojov, či už ide o elektrinu, alebo teplo, fotovoltický systém alebo tepelné čerpadlo.

V apríli uviedla spoločnosť Viessmann na trh dlho očakávanú novú službu – energetickú komunitu Viessmann Share. Je to revolučný tarifný program pre systémové riešenia obnoviteľných zdrojov energie s fotovoltikou, kde súkromní výrobcovia elektrickej energie spotrebúvajú a dodávajú prebytok elektriny pre svoje potreby v energetickej komunite, s využitím zdieľanej batérie. Výsledná spotreba energie je tak hospodárna, ako aj ekologická.

Viessmann Share je energetická komunita užívateľov zariadení Viessmann, ktorá ich už dnes robí nezávislými na raste cien energií. Kým na neustále sa zvyšujúce ceny elektriny si trh postupne zvyká, náklady na solárne moduly a skladovanie elektriny klesajú. Vďaka tomu je pre majiteľov rodinných domov čoraz lukratívnejšie vyrábať a využívať elektrinu či teplo, ktoré si sami vyrobia. Investícia do technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje sa stáva výhodou.

Na základe vstupov z domácností je možné nakonfigurovať si energetický systém, s vopred vypočítanými nákladmi za elektrickú energiu. Vďaka individuálnym programom zákazník získa plnú kontrolu nad výdavkami a prehľad o svojich úsporách.

Je na výber z dvoch programov, ktoré si zákazník môže prispôsobiť požiadavkám svojej domácnosti: Paušál a Tarif. Vďaka nim získa nielen úspory, ale aj maximálnu flexibilitu a bezpečnosť dodávok v časoch rastúcich cien a bez akýchkoľvek skrytých nákladov.

Zdroj: Viessmann

S individuálnym programom Viessmann Share Paušál sa zložité energetické systémy stanú jednoduchými

Viessmann Share Paušál prichádza na rad, ak si neviete dať rady so všetkými energetickými bilanciami a hrubými výpočtami. Taktiež zaistí, že vami vyrobená elektrina, ktorá je nadbytočná, bude správne účtovaná a ak vaša vlastná produkcia nebude stačiť, dodá vám elektrinu zo siete.

Tento individuálny program obsahuje obsahuje všetky potrebné zmluvné podmienky a dohodu o cene, ktorá spočíva v stanovení fixnej mesačnej platby za elektrinu odvodenej od predpokladanej ročnej spotreby, konfigurácie zariadení a ostatného vybavenia.

Berie do úvahy technické parametre domu a počet jeho obyvateľov, a to v tolerancii spotreby +/- 20 %. Raz ročne sa porovná skutočná spotreba s predpokladaným paušálom a rozdiel nad/pod tolerančné pásmo sa raz ročne vysporiada v cene dynamickej tarify od Magna Energia.

S individuálnym programom Viessmann Share Paušál sa už viac nemusíte báť komplikovaných energetických systémov. Svoje náklady na energiu máte pod kontrolou hneď od začiatku a na jednej faktúre dostanete združené všetky náklady.

Individuálny program Viessmann Share Tarif: Komplexné energetické systémy pod kontrolou

Ak poznáte charakter odberu elektrickej energie vo vašej domácnosti, máte možnosť posúvať používanie spotrebičov v rámci dňa a ste technicky zdatný v energetických systémoch, tak potom je Viessmann Share Tarif správny program pre vás. Vďaka nemu môžete využívať mimoriadne nízke ceny energie v časových pásmach, keď sú na trhu prebytky elektriny.

Podobne ako program Viessmann Share Paušál, obsahuje Viessmann Share Tarif  potrebné zmluvné podmienky dodávky a dohodu o cene s presnou mesačnou fakturáciou na základe reálnej spotreby.

Využívanie nízkych taríf a dôsledné riadenie svojej spotreby prináša ďalšiu úsporu nákladov. Ceny sú stanovené vždy na obdobie dvoch rokov, resp. do najbližšieho konca roku po uplynutí dvojročnej doby od uzatvorenia zmluvy.