opustená budova internátov v Záhorskej Bystrici

Foto: Facebook/ Bratislava – hlavné mesto SR – koláž Bratislavadeň

BratislavadenZdroj: Facebook

Rekonštrukciou internátov mesto získa približne 90 nových, cenovo dostupných nájomných bytov.

V Záhorskej Bystrici bude môcť vďaka pripravovanej rekonštrukcii internátu bývať viac ľudí. Mesto informovalo, že získa približne 90 nájomných bytov, ktoré budú cenovo dostupné.

Pribudne škola a škôlka

Objem internátu zostane zachovaný. Architekti navrhujú minimálne zmeny dispozičného riešenia tak, aby vzniklo kvalitné prostredie pre nájomné bývanie s adekvátnym zázemím.

Opustená budova internátov v Záhorskej Bystrici

Interiér starého internátu.Foto: Facebook/ Bratislava – hlavné mesto SR

Vybuduje sa napríklad dostatočný počet parkovacích miest či doplní stromoradie. V premenenom areáli pribudne škola, škôlka a zariadenie sociálnych služieb.

Opustená budova internátov v Záhorskej Bystrici

Vizualizácia internátu po rekonštrukcii.Foto: Facebook/ Bratislava – hlavné mesto SR

Nedostatok nájomných bytov

Ľudia chcú bývať neustále, no počet nájomných mestských alebo štátnych bytov je v Bratislave nedostatočný. Mesto informovalo, že aktuálne je v Bratislave k dispozícii menej ako 1 % týchto bytov.

Mestských bytov je 877. V porovnaní s inými svetovými mestami zaostávame, napríklad Brno vlastní približne 15 % nájomných bytov a vo Viedni je to až 50 % týchto bytov.

Začiatkom tohto roka sa pridelilo 14 bytov žiadateľom o nájomný byt. Do konca roka má mesto v pláne zrekonštruovať ďalších 30 bytov a na jeseň začať s výstavbou bytovky na Muchovom námestí, ktorá prinesie 103 nájomných a náhradných bytov.