lovak Investment Holding poskytne investíciu vo výške 4,1 milióna eur do základného imania mestskej obchodnej spoločnosti.

Bratislava získala partnera, ktorý jej pomôže s financovaním rekonštrukcie kúpeľov Grössling.

Hlavné mesto a štátny investičný fond Slovak Investment Holding (SIH) prostredníctvom National Development Fund II. uzatvorili zmluvu, ktorou založili obchodnú spoločnosť pre kúpele a mestskú knižnicu Grössling. Informovala o tom Annamária Ondrejková z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).

Podpisom zmluvy bola dnes založená spoločnosť dvoch partnerov, ktorá bude zabezpečovať rekonštrukciu a prevádzku kúpeľov a mestskej knižnice Grössling,“ uviedla.

Štátny investičný fond

Po mestskom zastupiteľstve vznik obchodnej spoločnosti pre kúpele Grössling odobril aj Protimonopolný úrad SR.

Mesto získalo menšinového partnera, ktorý čiastočne pomôže s financovaním, aby nebol zaťažený rozpočet mesta,“ spresnila Ondrejková.

Štátny investičný fond SIH poskytne investíciu vo výške 4,1 miliónov eur do základného imania novozaloženej mestskej obchodnej spoločnosti.

Vklad mesta

Spoločnosť MKK Grössling bude mať na starosti rekonštrukciu bývalých kúpeľov Grössling na nový komunitný verejný priestor, ktorý bude spájať Mestské kúpele, Mestskú knižnicu, park a kaviareň či priestor pre deti a táto spoločnosť tiež bude mať v kompetencii ich následnú prevádzku.

Výška vkladu hlavného mesta do základného imania spoločnosti je 850-eur eur. Hlavné mesto zároveň vloží do spoločnosti nehnuteľnosti kúpeľov a priľahlé pozemky.

Potreba financovania

Vďaka investícii od SIH sa zníži potreba projektového financovania a súčasne sa tým novovzniknutej firme umožní získať bankový úver na zvyšných 10 miliónov eur, keďže sa zvýšia vlastné zdroje projektu. Vklad hlavného mesta je tak limitovaný a projekt sa bude financovať primárne z externých zdrojov,“ vysvetlila Ondrejková.

Pre Grössling bol vypracovaný projekt a nastavený model tak, aby pri dennej návštevnosti približne 500 ľudí boli kúpele schopné zarobiť si na svoju prevádzku aj postupné splácanie bankového úveru.

Realizácia rekonštrukcie

Kúpele Grössling sú jednou z posledných neobnovených národných kultúrnych pamiatok v centre Bratislavy. Rekonštrukciu budú realizovať v rokoch 2021 až 2026, spustenie prevádzky kúpeľov sa očakáva v roku 2026.

Už počas tohto roka postupne prebiehajú práce na zakonzervovanie pôvodných vzácnych častí kúpeľov, ako bola napríklad obnova historického komína,“ uviedla Ondrejková s tým, že architekti pracujú na projektovej dokumentácii.

Realizujú tiež prvé búracie práce, počas ktorých odstraňujú nenosné vnútorné vrstvy konštrukcie. Tie postupne pribúdali už od konca 2. svetovej vojny a nemajú historickú hodnotu.