Výstavba cesty, ktorá obíde Slovenský Grob a Chorvátsky Grob, je v plnom prúde. Práce sa týkajú aktuálne úpravy podložia a prvých prekládok inžinierskych sietí.

Vo výstavbe sú aj dva mosty. V súčasnosti sa vŕtajú pilóty, na ktorých budú založené opory mostov.Článok pokračuje pod video reklamou

Stavebné práce by mali trvať do októbra

Uviedla to hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.

„Začiatkom roku 2022 budú pokračovať práce na konštrukčných vrstvách samotnej vozovky, prípravné práce na okružnej križovatke na ceste III/1059 a budú sa realizovať premostenia ponad Dávidov kanál a Mlynský potok,“ priblížila Forman.

Stavebné práce by mali byť podľa zmluvy ukončené do októbra budúceho roka.

Realizáciou tejto etapy projektu by sa mala znížiť najmä intenzita dopravy na ceste III/1082. Bratislavský kraj to považuje za kľúčové, keďže cesta pokračuje cez intravilán bratislavskej mestskej časti Vajnory.

Prvá etapa obchvatu Pezinka a Modry

Narastajúca intenzita dopravy by tam mala významné negatívne dosahy na kvalitu života obyvateľov a taktiež na priepustnosť komunikácie.

Obchvat Slovenského a Chorvátskeho Grobu je prvou etapou plánovaného projektu obchvatu Pezinka a Modry. V jeho druhej časti sa počíta s napojením na Grinavu.

„Aktuálne sa uskutočňuje proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Ďalší postup bude záležať na záveroch rozhodnutia príslušného úradu,“ poznamenala Forman. V poslednej fáze sa počíta s úsekom až po Dubovú.

Obchvat sa má napojiť na diaľnice

Predseda BSK Juraj Droba už viackrát poukázal na to, že Bratislavský kraj je dopravným uzlom, ktorý v súčasnosti čelí nesmiernemu náporu. Kolóny a tranzitná doprava znepríjemňujú život obyvateľom, pričom viac ako dve tretiny dopravy tvoria autá.

„Najväčšou intenzitou dopravy v intraviláne trpia mestá a obce v regióne Malokarpatska, predovšetkým v úseku Chorvátsky Grob, Pezinok a Modra. Preto sme sa rozhodli budovať cestný obchvat práve tu,“ povedal Droba.

V najvyťaženejších úsekoch dosahuje denná intenzita dopravy hodnotu do 23 500 áut. Porovnateľná je s intenzitou na diaľnici D1 v Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji.

Obchvat sa má napojiť na diaľnice D1 a D4.